Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Кърджали

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 152 808 76 029 76 779 63 367 30 789 32 578 89 441 45 240 44 201
Под трудоспособна1 22 781 11 711 11 070 10 156 5 245 4 911 12 625 6 466 6 159
В трудоспособна2 97 882 51 889 45 993 42 002 21 349 20 653 55 880 30 540 25 340
Над трудоспособна3 32 145 12 429 19 716 11 209 4 195 7 014 20 936 8 234 12 702
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.