Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Ловеч

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 141 422 69 326 72 096 87 672 43 014 44 658 53 750 26 312 27 438
Под трудоспособна1 19 786 10 152 9 634 12 724 6 508 6 216 7 062 3 644 3 418
В трудоспособна2 79 873 43 294 36 579 53 521 28 404 25 117 26 352 14 890 11 462
Над трудоспособна3 41 763 15 880 25 883 21 427 8 102 13 325 20 336 7 778 12 558
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.