Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Разград

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 125 190 61 360 63 830 59 313 28 531 30 782 65 877 32 829 33 048
Под трудоспособна1 18 710 9 656 9 054 8 685 4 433 4 252 10 025 5 223 4 802
В трудоспособна2 77 856 41 273 36 583 38 191 19 727 18 464 39 665 21 546 18 119
Над трудоспособна3 28 624 10 431 18 193 12 437 4 371 8 066 16 187 6 060 10 127
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.