Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Смолян

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 121 752 59 340 62 412 66 800 32 346 34 454 54 952 26 994 27 958
Под трудоспособна1 15 256 7 929 7 327 9 181 4 697 4 484 6 075 3 232 2 843
В трудоспособна2 78 741 41 455 37 286 45 009 23 224 21 785 33 732 18 231 15 501
Над трудоспособна3 27 755 9 956 17 799 12 610 4 425 8 185 15 145 5 531 9 614
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.