Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Търговище

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 120 818 59 354 61 464 65 293 31 525 33 768 55 525 27 829 27 696
Под трудоспособна1 18 396 9 364 9 032 9 894 5 015 4 879 8 502 4 349 4 153
В трудоспособна2 73 611 39 231 34 380 42 034 21 755 20 279 31 577 17 476 14 101
Над трудоспособна3 28 811 10 759 18 052 13 365 4 755 8 610 15 446 6 004 9 442
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.