Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Бургас

3514 3514 3514 50 50 50 860 860 860 83 83 83 5875 5875 5875 173 173 173 3386 3386 3386 175 175 175 7029 7029 7029 354 354 354 6966 6966 6966 266 266 266 6506 6506 6506 723 723 723 10203 10203 10203 410 410 410 5202 5202 5202 1173 1173 1173 13629 13629 13629 629 629 629 4625 4625 4625 2471 2471 2471 20467 20467 20467 1276 1276 1276 2897 2897 2897 3067 3067 3067 21706 21706 21706 1658 1658 1658 1735 1735 1735 3287 3287 3287 22286 22286 22286 2203 2203 2203 964 964 964 3228 3228 3228 20889 20889 20889 2922 2922 2922 507 507 507 3304 3304 3304 20509 20509 20509 4944 4944 4944 271 271 271 2779 2779 2779 20633 20633 20633 9609 9609 9609 97 97 97 1464 1464 1464 16426 16426 16426 14428 14428 14428 34 34 34 425 425 425 9240 9240 9240 19557 19557 19557 10 10 10 82 82 82 2710 2710 2710 23348 23348 23348 3 3 3 5 5 5 198 198 198 21259 21259 21259 61088 61088 61088
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 415 817 311 260 104 557
Неженени/неомъжени 163 855 122 763 41 092
Женени/омъжени 190 108 141 980 48 128
Разведени 22 585 18 955 3 630
Вдовци/вдовици 39 269 27 562 11 707
Под 15 Общо 61 088 44 252 16 836
Неженени/неомъжени 61 088 44 252 16 836
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 21 465 15 341 6 124
Неженени/неомъжени 21 259 15 268 5 991
Женени/омъжени 198 67 131
Разведени 5 5 -
Вдовци/вдовици 3 .. ..
20-24 Общо 26 150 19 583 6 567
Неженени/неомъжени 23 348 18 055 5 293
Женени/омъжени 2 710 1 463 1 247
Разведени 82 56 26
Вдовци/вдовици 10 9 ..
25-29 Общо 29 256 22 370 6 886
Неженени/неомъжени 19 557 15 723 3 834
Женени/омъжени 9 240 6 284 2 956
Разведени 425 341 84
Вдовци/вдовици 34 22 12
30-34 Общо 32 415 25 522 6 893
Неженени/неомъжени 14 428 11 610 2 818
Женени/омъжени 16 426 12 524 3 902
Разведени 1 464 1 309 155
Вдовци/вдовици 97 79 18
35-39 Общо 33 292 26 192 7 100
Неженени/неомъжени 9 609 7 453 2 156
Женени/омъжени 20 633 16 122 4 511
Разведени 2 779 2 426 353
Вдовци/вдовици 271 191 80
40-44 Общо 29 264 22 619 6 645
Неженени/неомъжени 4 944 3 721 1 223
Женени/омъжени 20 509 15 693 4 816
Разведени 3 304 2 838 466
Вдовци/вдовици 507 367 140
45-49 Общо 28 003 21 551 6 452
Неженени/неомъжени 2 922 2 099 823
Женени/омъжени 20 889 16 024 4 865
Разведени 3 228 2 722 506
Вдовци/вдовици 964 706 258
50-54 Общо 29 511 22 879 6 632
Неженени/неомъжени 2 203 1 558 645
Женени/омъжени 22 286 17 344 4 942
Разведени 3 287 2 714 573
Вдовци/вдовици 1 735 1 263 472
55-59 Общо 29 328 22 827 6 501
Неженени/неомъжени 1 658 1 125 533
Женени/омъжени 21 706 16 985 4 721
Разведени 3 067 2 568 499
Вдовци/вдовици 2 897 2 149 748
60-64 Общо 28 839 21 922 6 917
Неженени/неомъжени 1 276 882 394
Женени/омъжени 20 467 15 600 4 867
Разведени 2 471 1 991 480
Вдовци/вдовици 4 625 3 449 1 176
65-69 Общо 20 633 14 581 6 052
Неженени/неомъжени 629 405 224
Женени/омъжени 13 629 9 588 4 041
Разведени 1 173 919 254
Вдовци/вдовици 5 202 3 669 1 533
70-74 Общо 17 842 12 219 5 623
Неженени/неомъжени 410 259 151
Женени/омъжени 10 203 6 849 3 354
Разведени 723 588 135
Вдовци/вдовици 6 506 4 523 1 983
75-79 Общо 14 615 9 861 4 754
Неженени/неомъжени 266 169 97
Женени/омъжени 6 966 4 599 2 367
Разведени 354 296 58
Вдовци/вдовици 7 029 4 797 2 232
80-84 Общо 9 609 6 541 3 068
Неженени/неомъжени 175 120 55
Женени/омъжени 3 386 2 272 1 114
Разведени 173 141 32
Вдовци/вдовици 5 875 4 008 1 867
85+ Общо 4 507 3 000 1 507
Неженени/неомъжени 83 64 19
Женени/омъжени 860 566 294
Разведени 50 41 9
Вдовци/вдовици 3 514 2 329 1 185