Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Благоевград

2764 2764 2764 31 31 31 717 717 717 64 64 64 3734 3734 3734 45 45 45 2293 2293 2293 159 159 159 5378 5378 5378 122 122 122 5780 5780 5780 268 268 268 4924 4924 4924 196 196 196 8660 8660 8660 291 291 291 3949 3949 3949 367 367 367 11470 11470 11470 482 482 482 3219 3219 3219 743 743 743 15335 15335 15335 923 923 923 2260 2260 2260 1145 1145 1145 17701 17701 17701 1450 1450 1450 1394 1394 1394 1349 1349 1349 19476 19476 19476 2045 2045 2045 810 810 810 1417 1417 1417 19185 19185 19185 2526 2526 2526 425 425 425 1504 1504 1504 18306 18306 18306 3683 3683 3683 189 189 189 1142 1142 1142 15857 15857 15857 5771 5771 5771 88 88 88 691 691 691 13466 13466 13466 8519 8519 8519 25 25 25 275 275 275 9160 9160 9160 13278 13278 13278 10 10 10 56 56 56 3411 3411 3411 20905 20905 20905 6 6 6 240 240 240 18675 18675 18675 45196 45196 45196
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 323 552 191 317 132 235
Неженени/неомъжени 124 235 76 367 47 868
Женени/омъжени 161 057 92 313 68 744
Разведени 9 089 6 847 2 242
Вдовци/вдовици 29 171 15 790 13 381
Под 15 Общо 45 196 26 240 18 956
Неженени/неомъжени 45 196 26 240 18 956
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 18 923 11 083 7 840
Неженени/неомъжени 18 675 10 993 7 682
Женени/омъжени 240 84 156
Разведени 6 5 ..
Вдовци/вдовици .. .. ..
20-24 Общо 24 382 15 617 8 765
Неженени/неомъжени 20 905 14 106 6 799
Женени/омъжени 3 411 1 478 1 933
Разведени 56 30 26
Вдовци/вдовици 10 3 7
25-29 Общо 22 738 13 902 8 836
Неженени/неомъжени 13 278 8 921 4 357
Женени/омъжени 9 160 4 772 4 388
Разведени 275 190 85
Вдовци/вдовици 25 19 6
30-34 Общо 22 764 14 199 8 565
Неженени/неомъжени 8 519 5 677 2 842
Женени/омъжени 13 466 7 948 5 518
Разведени 691 524 167
Вдовци/вдовици 88 50 38
35-39 Общо 22 959 14 369 8 590
Неженени/неомъжени 5 771 3 741 2 030
Женени/омъжени 15 857 9 608 6 249
Разведени 1 142 900 242
Вдовци/вдовици 189 120 69
40-44 Общо 23 918 14 214 9 704
Неженени/неомъжени 3 683 2 175 1 508
Женени/омъжени 18 306 10 650 7 656
Разведени 1 504 1 141 363
Вдовци/вдовици 425 248 177
45-49 Общо 23 938 14 317 9 621
Неженени/неомъжени 2 526 1 382 1 144
Женени/омъжени 19 185 11 377 7 808
Разведени 1 417 1 071 346
Вдовци/вдовици 810 487 323
50-54 Общо 24 264 14 703 9 561
Неженени/неомъжени 2 045 1 134 911
Женени/омъжени 19 476 11 724 7 752
Разведени 1 349 1 001 348
Вдовци/вдовици 1 394 844 550
55-59 Общо 22 556 14 195 8 361
Неженени/неомъжени 1 450 817 633
Женени/омъжени 17 701 11 077 6 624
Разведени 1 145 885 260
Вдовци/вдовици 2 260 1 416 844
60-64 Общо 20 220 12 162 8 058
Неженени/неомъжени 923 511 412
Женени/омъжени 15 335 9 140 6 195
Разведени 743 554 189
Вдовци/вдовици 3 219 1 957 1 262
65-69 Общо 16 268 8 480 7 788
Неженени/неомъжени 482 253 229
Женени/омъжени 11 470 5 892 5 578
Разведени 367 265 102
Вдовци/вдовици 3 949 2 070 1 879
70-74 Общо 14 071 7 017 7 054
Неженени/неомъжени 291 145 146
Женени/омъжени 8 660 4 255 4 405
Разведени 196 136 60
Вдовци/вдовици 4 924 2 481 2 443
75-79 Общо 11 548 5 734 5 814
Неженени/неомъжени 268 141 127
Женени/омъжени 5 780 2 797 2 983
Разведени 122 87 35
Вдовци/вдовици 5 378 2 709 2 669
80-84 Общо 6 231 3 233 2 998
Неженени/неомъжени 159 89 70
Женени/омъжени 2 293 1 151 1 142
Разведени 45 34 11
Вдовци/вдовици 3 734 1 959 1 775
85+ Общо 3 576 1 852 1 724
Неженени/неомъжени 64 42 22
Женени/омъжени 717 360 357
Разведени 31 24 7
Вдовци/вдовици 2 764 1 426 1 338