Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Добрич

1744 1744 1744 14 14 14 405 405 405 27 27 27 2644 2644 2644 65 65 65 1543 1543 1543 53 53 53 3344 3344 3344 159 159 159 3468 3468 3468 104 104 104 3040 3040 3040 283 283 283 4947 4947 4947 152 152 152 3264 3264 3264 594 594 594 7704 7704 7704 359 359 359 2581 2581 2581 1120 1120 1120 10483 10483 10483 712 712 712 1576 1576 1576 1387 1387 1387 10375 10375 10375 1004 1004 1004 883 883 883 1479 1479 1479 9986 9986 9986 1187 1187 1187 501 501 501 1496 1496 1496 9853 9853 9853 1663 1663 1663 259 259 259 1523 1523 1523 9574 9574 9574 2726 2726 2726 110 110 110 1079 1079 1079 7997 7997 7997 4798 4798 4798 48 48 48 561 561 561 5342 5342 5342 6452 6452 6452 21 21 21 198 198 198 2709 2709 2709 8576 8576 8576 7 7 7 67 67 67 871 871 871 10272 10272 10272 6 6 6 75 75 75 10082 10082 10082 26123 26123 26123
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 189 677 130 580 59 097
Неженени/неомъжени 74 290 49 850 24 440
Женени/омъжени 85 332 60 843 24 489
Разведени 10 031 7 518 2 513
Вдовци/вдовици 20 024 12 369 7 655
Под 15 Общо 26 123 17 301 8 822
Неженени/неомъжени 26 123 17 301 8 822
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 10 165 6 853 3 312
Неженени/неомъжени 10 082 6 824 3 258
Женени/омъжени 75 23 52
Разведени 6 4 ..
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 11 217 8 024 3 193
Неженени/неомъжени 10 272 7 403 2 869
Женени/омъжени 871 566 305
Разведени 67 52 15
Вдовци/вдовици 7 3 4
25-29 Общо 11 504 8 346 3 158
Неженени/неомъжени 8 576 6 149 2 427
Женени/омъжени 2 709 2 040 669
Разведени 198 146 52
Вдовци/вдовици 21 11 10
30-34 Общо 12 403 8 942 3 461
Неженени/неомъжени 6 452 4 363 2 089
Женени/омъжени 5 342 4 087 1 255
Разведени 561 456 105
Вдовци/вдовици 48 36 12
35-39 Общо 13 984 10 294 3 690
Неженени/неомъжени 4 798 3 117 1 681
Женени/омъжени 7 997 6 219 1 778
Разведени 1 079 890 189
Вдовци/вдовици 110 68 42
40-44 Общо 14 082 10 372 3 710
Неженени/неомъжени 2 726 1 680 1 046
Женени/омъжени 9 574 7 319 2 255
Разведени 1 523 1 199 324
Вдовци/вдовици 259 174 85
45-49 Общо 13 513 9 940 3 573
Неженени/неомъжени 1 663 963 700
Женени/омъжени 9 853 7 500 2 353
Разведени 1 496 1 134 362
Вдовци/вдовици 501 343 158
50-54 Общо 13 535 9 968 3 567
Неженени/неомъжени 1 187 666 521
Женени/омъжени 9 986 7 603 2 383
Разведени 1 479 1 090 389
Вдовци/вдовици 883 609 274
55-59 Общо 14 342 10 295 4 047
Неженени/неомъжени 1 004 577 427
Женени/омъжени 10 375 7 650 2 725
Разведени 1 387 1 000 387
Вдовци/вдовици 1 576 1 068 508
60-64 Общо 14 896 10 108 4 788
Неженени/неомъжени 712 411 301
Женени/омъжени 10 483 7 247 3 236
Разведени 1 120 768 352
Вдовци/вдовици 2 581 1 682 899
65-69 Общо 11 921 7 336 4 585
Неженени/неомъжени 359 207 152
Женени/омъжени 7 704 4 750 2 954
Разведени 594 401 193
Вдовци/вдовици 3 264 1 978 1 286
70-74 Общо 8 422 4 975 3 447
Неженени/неомъжени 152 77 75
Женени/омъжени 4 947 2 876 2 071
Разведени 283 200 83
Вдовци/вдовици 3 040 1 822 1 218
75-79 Общо 7 075 4 024 3 051
Неженени/неомъжени 104 58 46
Женени/омъжени 3 468 1 913 1 555
Разведени 159 116 43
Вдовци/вдовици 3 344 1 937 1 407
80-84 Общо 4 305 2 512 1 793
Неженени/неомъжени 53 34 19
Женени/омъжени 1 543 822 721
Разведени 65 49 16
Вдовци/вдовици 2 644 1 607 1 037
85+ Общо 2 190 1 290 900
Неженени/неомъжени 27 20 7
Женени/омъжени 405 228 177
Разведени 14 13 ..
Вдовци/вдовици 1 744 1 029 715