Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Габрово

1877 1877 1877 61 61 61 494 494 494 49 49 49 2445 2445 2445 108 108 108 1393 1393 1393 113 113 113 2963 2963 2963 264 264 264 3141 3141 3141 173 173 173 2355 2355 2355 447 447 447 4310 4310 4310 209 209 209 1968 1968 1968 738 738 738 5825 5825 5825 343 343 343 1617 1617 1617 1347 1347 1347 7796 7796 7796 551 551 551 803 803 803 1432 1432 1432 6475 6475 6475 719 719 719 434 434 434 1423 1423 1423 5626 5626 5626 846 846 846 247 247 247 1388 1388 1388 5439 5439 5439 1182 1182 1182 115 115 115 1232 1232 1232 5004 5004 5004 1895 1895 1895 61 61 61 867 867 867 4194 4194 4194 3338 3338 3338 18 18 18 382 382 382 2843 2843 2843 4396 4396 4396 3 3 3 116 116 116 1309 1309 1309 4960 4960 4960 10 10 10 362 362 362 5995 5995 5995 21 21 21 5363 5363 5363 13614 13614 13614
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 122 702 100 225 22 477
Неженени/неомъжени 43 746 37 222 6 524
Женени/омъжени 54 232 44 117 10 115
Разведени 9 816 8 207 1 609
Вдовци/вдовици 14 908 10 679 4 229
Под 15 Общо 13 614 11 623 1 991
Неженени/неомъжени 13 614 11 623 1 991
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 5 385 4 626 759
Неженени/неомъжени 5 363 4 610 753
Женени/омъжени 21 15 6
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици - - -
20-24 Общо 6 369 5 615 754
Неженени/неомъжени 5 995 5 319 676
Женени/омъжени 362 285 77
Разведени 10 9 ..
Вдовци/вдовици .. .. -
25-29 Общо 6 388 5 661 727
Неженени/неомъжени 4 960 4 414 546
Женени/омъжени 1 309 1 140 169
Разведени 116 104 12
Вдовци/вдовици 3 3 -
30-34 Общо 7 639 6 732 907
Неженени/неомъжени 4 396 3 813 583
Женени/омъжени 2 843 2 548 295
Разведени 382 356 26
Вдовци/вдовици 18 15 3
35-39 Общо 8 460 7 450 1 010
Неженени/неомъжени 3 338 2 849 489
Женени/омъжени 4 194 3 768 426
Разведени 867 783 84
Вдовци/вдовици 61 50 11
40-44 Общо 8 246 7 208 1 038
Неженени/неомъжени 1 895 1 571 324
Женени/омъжени 5 004 4 458 546
Разведени 1 232 1 082 150
Вдовци/вдовици 115 97 18
45-49 Общо 8 256 7 216 1 040
Неженени/неомъжени 1 182 935 247
Женени/омъжени 5 439 4 854 585
Разведени 1 388 1 212 176
Вдовци/вдовици 247 215 32
50-54 Общо 8 329 7 023 1 306
Неженени/неомъжени 846 612 234
Женени/омъжени 5 626 4 876 750
Разведени 1 423 1 182 241
Вдовци/вдовици 434 353 81
55-59 Общо 9 429 7 757 1 672
Неженени/неомъжени 719 525 194
Женени/омъжени 6 475 5 392 1 083
Разведени 1 432 1 178 254
Вдовци/вдовици 803 662 141
60-64 Общо 11 311 8 953 2 358
Неженени/неомъжени 551 384 167
Женени/омъжени 7 796 6 217 1 579
Разведени 1 347 1 062 285
Вдовци/вдовици 1 617 1 290 327
65-69 Общо 8 874 6 610 2 264
Неженени/неомъжени 343 228 115
Женени/омъжени 5 825 4 371 1 454
Разведени 738 574 164
Вдовци/вдовици 1 968 1 437 531
70-74 Общо 7 321 5 219 2 102
Неженени/неомъжени 209 127 82
Женени/омъжени 4 310 3 028 1 282
Разведени 447 338 109
Вдовци/вдовици 2 355 1 726 629
75-79 Общо 6 541 4 378 2 163
Неженени/неомъжени 173 112 61
Женени/омъжени 3 141 2 018 1 123
Разведени 264 195 69
Вдовци/вдовици 2 963 2 053 910
80-84 Общо 4 059 2 607 1 452
Неженени/неомъжени 113 66 47
Женени/омъжени 1 393 856 537
Разведени 108 85 23
Вдовци/вдовици 2 445 1 600 845
85+ Общо 2 481 1 547 934
Неженени/неомъжени 49 34 15
Женени/омъжени 494 291 203
Разведени 61 46 15
Вдовци/вдовици 1 877 1 176 701