Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Хасково

2963 2963 2963 34 34 34 714 714 714 60 60 60 4738 4738 4738 88 88 88 2770 2770 2770 129 129 129 5617 5617 5617 223 223 223 5803 5803 5803 217 217 217 4246 4246 4246 316 316 316 7502 7502 7502 287 287 287 3358 3358 3358 554 554 554 9423 9423 9423 432 432 432 2752 2752 2752 1123 1123 1123 13265 13265 13265 785 785 785 1825 1825 1825 1526 1526 1526 13968 13968 13968 1133 1133 1133 1099 1099 1099 1714 1714 1714 14277 14277 14277 1562 1562 1562 574 574 574 1634 1634 1634 12988 12988 12988 1889 1889 1889 306 306 306 1538 1538 1538 11707 11707 11707 2934 2934 2934 136 136 136 1283 1283 1283 10725 10725 10725 5324 5324 5324 67 67 67 626 626 626 8294 8294 8294 7930 7930 7930 15 15 15 207 207 207 4582 4582 4582 10399 10399 10399 12 12 12 53 53 53 1558 1558 1558 11789 11789 11789 5 5 5 14 14 14 180 180 180 12555 12555 12555 32411 32411 32411
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 246 238 177 778 68 460
Неженени/неомъжени 89 836 67 897 21 939
Женени/омъжени 117 756 84 322 33 434
Разведени 10 933 8 740 2 193
Вдовци/вдовици 27 713 16 819 10 894
Под 15 Общо 32 411 24 787 7 624
Неженени/неомъжени 32 411 24 787 7 624
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 12 754 9 549 3 205
Неженени/неомъжени 12 555 9 421 3 134
Женени/омъжени 180 112 68
Разведени 14 12 ..
Вдовци/вдовици 5 4 ..
20-24 Общо 13 412 10 105 3 307
Неженени/неомъжени 11 789 9 096 2 693
Женени/омъжени 1 558 956 602
Разведени 53 42 11
Вдовци/вдовици 12 11 ..
25-29 Общо 15 203 11 785 3 418
Неженени/неомъжени 10 399 8 172 2 227
Женени/омъжени 4 582 3 424 1 158
Разведени 207 179 28
Вдовци/вдовици 15 10 5
30-34 Общо 16 917 13 447 3 470
Неженени/неомъжени 7 930 6 237 1 693
Женени/омъжени 8 294 6 613 1 681
Разведени 626 552 74
Вдовци/вдовици 67 45 22
35-39 Общо 17 468 13 819 3 649
Неженени/неомъжени 5 324 3 969 1 355
Женени/омъжени 10 725 8 654 2 071
Разведени 1 283 1 091 192
Вдовци/вдовици 136 105 31
40-44 Общо 16 485 12 857 3 628
Неженени/неомъжени 2 934 2 076 858
Женени/омъжени 11 707 9 284 2 423
Разведени 1 538 1 261 277
Вдовци/вдовици 306 236 70
45-49 Общо 17 085 13 063 4 022
Неженени/неомъжени 1 889 1 250 639
Женени/омъжени 12 988 10 076 2 912
Разведени 1 634 1 325 309
Вдовци/вдовици 574 412 162
50-54 Общо 18 652 14 203 4 449
Неженени/неомъжени 1 562 1 019 543
Женени/омъжени 14 277 11 030 3 247
Разведени 1 714 1 346 368
Вдовци/вдовици 1 099 808 291
55-59 Общо 18 452 13 626 4 826
Неженени/неомъжени 1 133 728 405
Женени/омъжени 13 968 10 381 3 587
Разведени 1 526 1 193 333
Вдовци/вдовици 1 825 1 324 501
60-64 Общо 17 925 12 373 5 552
Неженени/неомъжени 785 481 304
Женени/омъжени 13 265 9 154 4 111
Разведени 1 123 830 293
Вдовци/вдовици 2 752 1 908 844
65-69 Общо 13 767 8 519 5 248
Неженени/неомъжени 432 254 178
Женени/омъжени 9 423 5 809 3 614
Разведени 554 402 152
Вдовци/вдовици 3 358 2 054 1 304
70-74 Общо 12 351 6 913 5 438
Неженени/неомъжени 287 163 124
Женени/омъжени 7 502 4 056 3 446
Разведени 316 236 80
Вдовци/вдовици 4 246 2 458 1 788
75-79 Общо 11 860 6 366 5 494
Неженени/неомъжени 217 129 88
Женени/омъжени 5 803 2 939 2 864
Разведени 223 169 54
Вдовци/вдовици 5 617 3 129 2 488
80-84 Общо 7 725 4 332 3 393
Неженени/неомъжени 129 80 49
Женени/омъжени 2 770 1 467 1 303
Разведени 88 72 16
Вдовци/вдовици 4 738 2 713 2 025
85+ Общо 3 771 2 034 1 737
Неженени/неомъжени 60 35 25
Женени/омъжени 714 367 347
Разведени 34 30 4
Вдовци/вдовици 2 963 1 602 1 361