Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Кюстендил

2059 2059 2059 25 25 25 497 497 497 73 73 73 2694 2694 2694 69 69 69 1486 1486 1486 135 135 135 3267 3267 3267 149 149 149 3478 3478 3478 157 157 157 2764 2764 2764 244 244 244 4705 4705 4705 196 196 196 2333 2333 2333 446 446 446 6129 6129 6129 314 314 314 1891 1891 1891 945 945 945 8135 8135 8135 591 591 591 1090 1090 1090 1101 1101 1101 7632 7632 7632 831 831 831 603 603 603 1154 1154 1154 7406 7406 7406 1059 1059 1059 341 341 341 1089 1089 1089 6846 6846 6846 1337 1337 1337 164 164 164 1037 1037 1037 6678 6678 6678 1942 1942 1942 71 71 71 748 748 748 5680 5680 5680 2861 2861 2861 33 33 33 371 371 371 4106 4106 4106 4197 4197 4197 10 10 10 109 109 109 2197 2197 2197 5276 5276 5276 3 3 3 34 34 34 673 673 673 5363 5363 5363 40 40 40 6167 6167 6167 15655 15655 15655
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 136 686 93 553 43 133
Неженени/неомъжени 46 154 33 841 12 313
Женени/омъжени 65 688 44 585 21 103
Разведени 7 521 5 447 2 074
Вдовци/вдовици 17 323 9 680 7 643
Под 15 Общо 15 655 12 218 3 437
Неженени/неомъжени 15 655 12 218 3 437
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 6 207 4 632 1 575
Неженени/неомъжени 6 167 4 599 1 568
Женени/омъжени 40 33 7
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
20-24 Общо 6 073 4 385 1 688
Неженени/неомъжени 5 363 3 871 1 492
Женени/омъжени 673 485 188
Разведени 34 27 7
Вдовци/вдовици 3 .. ..
25-29 Общо 7 592 5 702 1 890
Неженени/неомъжени 5 276 3 976 1 300
Женени/омъжени 2 197 1 632 565
Разведени 109 86 23
Вдовци/вдовици 10 8 ..
30-34 Общо 8 707 6 543 2 164
Неженени/неомъжени 4 197 3 109 1 088
Женени/омъжени 4 106 3 132 974
Разведени 371 283 88
Вдовци/вдовици 33 19 14
35-39 Общо 9 360 7 037 2 323
Неженени/неомъжени 2 861 2 081 780
Женени/омъжени 5 680 4 332 1 348
Разведени 748 575 173
Вдовци/вдовици 71 49 22
40-44 Общо 9 821 7 213 2 608
Неженени/неомъжени 1 942 1 312 630
Женени/омъжени 6 678 5 011 1 667
Разведени 1 037 777 260
Вдовци/вдовици 164 113 51
45-49 Общо 9 613 6 921 2 692
Неженени/неомъжени 1 337 838 499
Женени/омъжени 6 846 5 061 1 785
Разведени 1 089 803 286
Вдовци/вдовици 341 219 122
50-54 Общо 10 222 7 289 2 933
Неженени/неомъжени 1 059 622 437
Женени/омъжени 7 406 5 396 2 010
Разведени 1 154 842 312
Вдовци/вдовици 603 429 174
55-59 Общо 10 654 7 413 3 241
Неженени/неомъжени 831 467 364
Женени/омъжени 7 632 5 390 2 242
Разведени 1 101 783 318
Вдовци/вдовици 1 090 773 317
60-64 Общо 11 562 7 372 4 190
Неженени/неомъжени 591 305 286
Женени/омъжени 8 135 5 273 2 862
Разведени 945 646 299
Вдовци/вдовици 1 891 1 148 743
65-69 Общо 9 222 5 303 3 919
Неженени/неомъжени 314 173 141
Женени/омъжени 6 129 3 498 2 631
Разведени 446 295 151
Вдовци/вдовици 2 333 1 337 996
70-74 Общо 7 909 4 277 3 632
Неженени/неомъжени 196 91 105
Женени/омъжени 4 705 2 554 2 151
Разведени 244 168 76
Вдовци/вдовици 2 764 1 464 1 300
75-79 Общо 7 051 3 648 3 403
Неженени/неомъжени 157 71 86
Женени/омъжени 3 478 1 762 1 716
Разведени 149 99 50
Вдовци/вдовици 3 267 1 716 1 551
80-84 Общо 4 384 2 280 2 104
Неженени/неомъжени 135 67 68
Женени/омъжени 1 486 774 712
Разведени 69 44 25
Вдовци/вдовици 2 694 1 395 1 299
85+ Общо 2 654 1 320 1 334
Неженени/неомъжени 73 41 32
Женени/омъжени 497 252 245
Разведени 25 19 6
Вдовци/вдовици 2 059 1 008 1 051