Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Кърджали

1269 1269 1269 9 9 9 384 384 384 15 15 15 1826 1826 1826 17 17 17 1160 1160 1160 52 52 52 2531 2531 2531 42 42 42 3044 3044 3044 84 84 84 2340 2340 2340 76 76 76 4751 4751 4751 116 116 116 1849 1849 1849 168 168 168 5913 5913 5913 159 159 159 1310 1310 1310 280 280 280 7417 7417 7417 257 257 257 932 932 932 475 475 475 9151 9151 9151 423 423 423 663 663 663 610 610 610 9874 9874 9874 719 719 719 375 375 375 619 619 619 9305 9305 9305 1061 1061 1061 171 171 171 527 527 527 8433 8433 8433 1731 1731 1731 87 87 87 384 384 384 7478 7478 7478 2776 2776 2776 44 44 44 231 231 231 6998 6998 6998 4256 4256 4256 16 16 16 84 84 84 4741 4741 4741 5895 5895 5895 7 7 7 20 20 20 1665 1665 1665 7817 7817 7817 3 3 3 159 159 159 8781 8781 8781 21226 21226 21226
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 152 808 63 367 89 441
Неженени/неомъжени 55 368 24 673 30 695
Женени/омъжени 80 473 31 645 48 828
Разведени 3 544 2 348 1 196
Вдовци/вдовици 13 423 4 701 8 722
Под 15 Общо 21 226 9 497 11 729
Неженени/неомъжени 21 226 9 497 11 729
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 8 945 3 766 5 179
Неженени/неомъжени 8 781 3 724 5 057
Женени/омъжени 159 39 120
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици 3 .. ..
20-24 Общо 9 509 3 841 5 668
Неженени/неомъжени 7 817 3 341 4 476
Женени/омъжени 1 665 483 1 182
Разведени 20 12 8
Вдовци/вдовици 7 5 ..
25-29 Общо 10 736 4 554 6 182
Неженени/неомъжени 5 895 2 718 3 177
Женени/омъжени 4 741 1 782 2 959
Разведени 84 48 36
Вдовци/вдовици 16 6 10
30-34 Общо 11 529 5 066 6 463
Неженени/неомъжени 4 256 1 949 2 307
Женени/омъжени 6 998 2 973 4 025
Разведени 231 125 106
Вдовци/вдовици 44 19 25
35-39 Общо 10 725 4 936 5 789
Неженени/неомъжени 2 776 1 301 1 475
Женени/омъжени 7 478 3 362 4 116
Разведени 384 246 138
Вдовци/вдовици 87 27 60
40-44 Общо 10 862 4 870 5 992
Неженени/неомъжени 1 731 727 1 004
Женени/омъжени 8 433 3 742 4 691
Разведени 527 334 193
Вдовци/вдовици 171 67 104
45-49 Общо 11 360 5 017 6 343
Неженени/неомъжени 1 061 466 595
Женени/омъжени 9 305 4 023 5 282
Разведени 619 389 230
Вдовци/вдовици 375 139 236
50-54 Общо 11 866 5 106 6 760
Неженени/неомъжени 719 344 375
Женени/омъжени 9 874 4 110 5 764
Разведени 610 401 209
Вдовци/вдовици 663 251 412
55-59 Общо 10 981 4 389 6 592
Неженени/неомъжени 423 232 191
Женени/омъжени 9 151 3 442 5 709
Разведени 475 341 134
Вдовци/вдовици 932 374 558
60-64 Общо 9 264 3 536 5 728
Неженени/неомъжени 257 149 108
Женени/омъжени 7 417 2 678 4 739
Разведени 280 211 69
Вдовци/вдовици 1 310 498 812
65-69 Общо 8 089 2 662 5 427
Неженени/неомъжени 159 87 72
Женени/омъжени 5 913 1 874 4 039
Разведени 168 129 39
Вдовци/вдовици 1 849 572 1 277
70-74 Общо 7 283 2 432 4 851
Неженени/неомъжени 116 56 60
Женени/омъжени 4 751 1 534 3 217
Разведени 76 56 20
Вдовци/вдовици 2 340 786 1 554
75-79 Общо 5 701 1 925 3 776
Неженени/неомъжени 84 46 38
Женени/омъжени 3 044 1 004 2 040
Разведени 42 33 9
Вдовци/вдовици 2 531 842 1 689
80-84 Общо 3 055 1 157 1 898
Неженени/неомъжени 52 28 24
Женени/омъжени 1 160 450 710
Разведени 17 15 ..
Вдовци/вдовици 1 826 664 1 162
85+ Общо 1 677 613 1 064
Неженени/неомъжени 15 8 7
Женени/омъжени 384 149 235
Разведени 9 6 3
Вдовци/вдовици 1 269 450 819