Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Ловеч

2263 2263 2263 34 34 34 523 523 523 59 59 59 2832 2832 2832 70 70 70 1613 1613 1613 108 108 108 3558 3558 3558 195 195 195 3651 3651 3651 168 168 168 2871 2871 2871 327 327 327 5028 5028 5028 240 240 240 2248 2248 2248 571 571 571 6294 6294 6294 311 311 311 1944 1944 1944 1053 1053 1053 8543 8543 8543 627 627 627 1014 1014 1014 1103 1103 1103 7222 7222 7222 812 812 812 519 519 519 1169 1169 1169 7110 7110 7110 1075 1075 1075 310 310 310 1104 1104 1104 6547 6547 6547 1477 1477 1477 175 175 175 1103 1103 1103 6226 6226 6226 2380 2380 2380 74 74 74 739 739 739 5030 5030 5030 3645 3645 3645 29 29 29 347 347 347 3361 3361 3361 4575 4575 4575 10 10 10 102 102 102 1735 1735 1735 5226 5226 5226 3 3 3 18 18 18 671 671 671 5984 5984 5984 80 80 80 6818 6818 6818 18495 18495 18495
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 141 422 87 672 53 750
Неженени/неомъжени 52 000 32 570 19 430
Женени/омъжени 63 634 40 944 22 690
Разведени 7 937 5 209 2 728
Вдовци/вдовици 17 851 8 949 8 902
Под 15 Общо 18 495 11 887 6 608
Неженени/неомъжени 18 495 11 887 6 608
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 6 901 4 497 2 404
Неженени/неомъжени 6 818 4 451 2 367
Женени/омъжени 80 44 36
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици .. - ..
20-24 Общо 6 676 4 259 2 417
Неженени/неомъжени 5 984 3 869 2 115
Женени/омъжени 671 381 290
Разведени 18 9 9
Вдовци/вдовици 3 - 3
25-29 Общо 7 073 4 668 2 405
Неженени/неомъжени 5 226 3 448 1 778
Женени/омъжени 1 735 1 147 588
Разведени 102 68 34
Вдовци/вдовици 10 5 5
30-34 Общо 8 312 5 676 2 636
Неженени/неомъжени 4 575 2 920 1 655
Женени/омъжени 3 361 2 470 891
Разведени 347 267 80
Вдовци/вдовици 29 19 10
35-39 Общо 9 488 6 688 2 800
Неженени/неомъжени 3 645 2 229 1 416
Женени/омъжени 5 030 3 858 1 172
Разведени 739 552 187
Вдовци/вдовици 74 49 25
40-44 Общо 9 884 6 913 2 971
Неженени/неомъжени 2 380 1 362 1 018
Женени/омъжени 6 226 4 598 1 628
Разведени 1 103 837 266
Вдовци/вдовици 175 116 59
45-49 Общо 9 438 6 482 2 956
Неженени/неомъжени 1 477 808 669
Женени/омъжени 6 547 4 696 1 851
Разведени 1 104 767 337
Вдовци/вдовици 310 211 99
50-54 Общо 9 873 6 601 3 272
Неженени/неомъжени 1 075 547 528
Женени/омъжени 7 110 4 963 2 147
Разведени 1 169 770 399
Вдовци/вдовици 519 321 198
55-59 Общо 10 151 6 538 3 613
Неженени/неомъжени 812 396 416
Женени/омъжени 7 222 4 864 2 358
Разведени 1 103 670 433
Вдовци/вдовици 1 014 608 406
60-64 Общо 12 167 7 349 4 818
Неженени/неомъжени 627 270 357
Женени/омъжени 8 543 5 338 3 205
Разведени 1 053 626 427
Вдовци/вдовици 1 944 1 115 829
65-69 Общо 9 424 5 118 4 306
Неженени/неомъжени 311 136 175
Женени/омъжени 6 294 3 472 2 822
Разведени 571 308 263
Вдовци/вдовици 2 248 1 202 1 046
70-74 Общо 8 466 4 210 4 256
Неженени/неомъжени 240 103 137
Женени/омъжени 5 028 2 506 2 522
Разведени 327 176 151
Вдовци/вдовици 2 871 1 425 1 446
75-79 Общо 7 572 3 454 4 118
Неженени/неомъжени 168 78 90
Женени/омъжени 3 651 1 659 1 992
Разведени 195 98 97
Вдовци/вдовици 3 558 1 619 1 939
80-84 Общо 4 623 2 100 2 523
Неженени/неомъжени 108 42 66
Женени/омъжени 1 613 711 902
Разведени 70 42 28
Вдовци/вдовици 2 832 1 305 1 527
85+ Общо 2 879 1 232 1 647
Неженени/неомъжени 59 24 35
Женени/омъжени 523 237 286
Разведени 34 17 17
Вдовци/вдовици 2 263 954 1 309