Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Монтана

2422 2422 2422 25 25 25 566 566 566 44 44 44 3134 3134 3134 76 76 76 1768 1768 1768 97 97 97 3996 3996 3996 177 177 177 3785 3785 3785 154 154 154 3241 3241 3241 306 306 306 4904 4904 4904 224 224 224 2531 2531 2531 620 620 620 6334 6334 6334 337 337 337 2089 2089 2089 1180 1180 1180 8916 8916 8916 645 645 645 1049 1049 1049 1185 1185 1185 7806 7806 7806 819 819 819 634 634 634 1178 1178 1178 7319 7319 7319 1091 1091 1091 316 316 316 1241 1241 1241 6799 6799 6799 1345 1345 1345 160 160 160 1172 1172 1172 6284 6284 6284 2119 2119 2119 70 70 70 857 857 857 5313 5313 5313 3555 3555 3555 39 39 39 354 354 354 3384 3384 3384 4735 4735 4735 9 9 9 127 127 127 1921 1921 1921 5592 5592 5592 28 28 28 687 687 687 6599 6599 6599 4 4 4 61 61 61 7712 7712 7712 18960 18960 18960
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 148 098 94 345 53 753
Неженени/неомъжени 54 028 35 762 18 266
Женени/омъжени 65 847 43 670 22 177
Разведени 8 530 5 513 3 017
Вдовци/вдовици 19 693 9 400 10 293
Под 15 Общо 18 960 12 961 5 999
Неженени/неомъжени 18 960 12 961 5 999
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 7 778 5 459 2 319
Неженени/неомъжени 7 712 5 413 2 299
Женени/омъжени 61 41 20
Разведени 4 4 -
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 7 316 5 097 2 219
Неженени/неомъжени 6 599 4 576 2 023
Женени/омъжени 687 497 190
Разведени 28 22 6
Вдовци/вдовици .. .. -
25-29 Общо 7 649 5 620 2 029
Неженени/неомъжени 5 592 3 963 1 629
Женени/омъжени 1 921 1 549 372
Разведени 127 103 24
Вдовци/вдовици 9 5 4
30-34 Общо 8 512 6 261 2 251
Неженени/неомъжени 4 735 3 204 1 531
Женени/омъжени 3 384 2 756 628
Разведени 354 271 83
Вдовци/вдовици 39 30 9
35-39 Общо 9 795 7 133 2 662
Неженени/неомъжени 3 555 2 218 1 337
Женени/омъжени 5 313 4 211 1 102
Разведени 857 651 206
Вдовци/вдовици 70 53 17
40-44 Общо 9 735 7 118 2 617
Неженени/неомъжени 2 119 1 193 926
Женени/омъжени 6 284 4 945 1 339
Разведени 1 172 881 291
Вдовци/вдовици 160 99 61
45-49 Общо 9 701 6 988 2 713
Неженени/неомъжени 1 345 741 604
Женени/омъжени 6 799 5 164 1 635
Разведени 1 241 868 373
Вдовци/вдовици 316 215 101
50-54 Общо 10 222 7 286 2 936
Неженени/неомъжени 1 091 552 539
Женени/омъжени 7 319 5 538 1 781
Разведени 1 178 764 414
Вдовци/вдовици 634 432 202
55-59 Общо 10 859 7 226 3 633
Неженени/неомъжени 819 377 442
Женени/омъжени 7 806 5 471 2 335
Разведени 1 185 713 472
Вдовци/вдовици 1 049 665 384
60-64 Общо 12 830 7 478 5 352
Неженени/неомъжени 645 257 388
Женени/омъжени 8 916 5 415 3 501
Разведени 1 180 619 561
Вдовци/вдовици 2 089 1 187 902
65-69 Общо 9 822 5 043 4 779
Неженени/неомъжени 337 129 208
Женени/омъжени 6 334 3 314 3 020
Разведени 620 315 305
Вдовци/вдовици 2 531 1 285 1 246
70-74 Общо 8 675 3 992 4 683
Неженени/неомъжени 224 82 142
Женени/омъжени 4 904 2 248 2 656
Разведени 306 153 153
Вдовци/вдовици 3 241 1 509 1 732
75-79 Общо 8 112 3 451 4 661
Неженени/неомъжени 154 44 110
Женени/омъжени 3 785 1 634 2 151
Разведени 177 97 80
Вдовци/вдовици 3 996 1 676 2 320
80-84 Общо 5 075 2 082 2 993
Неженени/неомъжени 97 33 64
Женени/омъжени 1 768 692 1 076
Разведени 76 40 36
Вдовци/вдовици 3 134 1 317 1 817
85+ Общо 3 057 1 150 1 907
Неженени/неомъжени 44 19 25
Женени/омъжени 566 195 371
Разведени 25 12 13
Вдовци/вдовици 2 422 924 1 498