Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Пазарджик

2699 2699 2699 33 33 33 628 628 628 84 84 84 4080 4080 4080 70 70 70 2004 2004 2004 153 153 153 5426 5426 5426 179 179 179 5064 5064 5064 237 237 237 4767 4767 4767 336 336 336 7468 7468 7468 347 347 347 3848 3848 3848 644 644 644 9851 9851 9851 538 538 538 3288 3288 3288 1184 1184 1184 13954 13954 13954 939 939 939 2076 2076 2076 1481 1481 1481 14148 14148 14148 1272 1272 1272 1260 1260 1260 1762 1762 1762 16203 16203 16203 1942 1942 1942 731 731 731 1680 1680 1680 15316 15316 15316 2489 2489 2489 335 335 335 1551 1551 1551 14132 14132 14132 3783 3783 3783 140 140 140 1156 1156 1156 11197 11197 11197 6497 6497 6497 58 58 58 606 606 606 8237 8237 8237 9596 9596 9596 26 26 26 216 216 216 4761 4761 4761 13075 13075 13075 9 9 9 64 64 64 1630 1630 1630 15264 15264 15264 17 17 17 122 122 122 15197 15197 15197 39697 39697 39697
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 275 548 171 363 104 185
Неженени/неомъжени 111 110 69 102 42 008
Женени/омъжени 124 715 78 183 46 532
Разведени 10 979 7 879 3 100
Вдовци/вдовици 28 744 16 199 12 545
Под 15 Общо 39 697 24 869 14 828
Неженени/неомъжени 39 697 24 869 14 828
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 15 337 9 475 5 862
Неженени/неомъжени 15 197 9 393 5 804
Женени/омъжени 122 65 57
Разведени 17 16 ..
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 16 967 10 400 6 567
Неженени/неомъжени 15 264 9 441 5 823
Женени/омъжени 1 630 910 720
Разведени 64 46 18
Вдовци/вдовици 9 3 6
25-29 Общо 18 078 11 485 6 593
Неженени/неомъжени 13 075 8 328 4 747
Женени/омъжени 4 761 2 992 1 769
Разведени 216 153 63
Вдовци/вдовици 26 12 14
30-34 Общо 18 497 12 041 6 456
Неженени/неомъжени 9 596 6 205 3 391
Женени/омъжени 8 237 5 349 2 888
Разведени 606 458 148
Вдовци/вдовици 58 29 29
35-39 Общо 18 990 12 342 6 648
Неженени/неомъжени 6 497 4 009 2 488
Женени/омъжени 11 197 7 368 3 829
Разведени 1 156 877 279
Вдовци/вдовици 140 88 52
40-44 Общо 19 801 12 635 7 166
Неженени/неомъжени 3 783 2 304 1 479
Женени/омъжени 14 132 8 994 5 138
Разведени 1 551 1 127 424
Вдовци/вдовици 335 210 125
45-49 Общо 20 216 12 853 7 363
Неженени/неомъжени 2 489 1 439 1 050
Женени/омъжени 15 316 9 743 5 573
Разведени 1 680 1 226 454
Вдовци/вдовици 731 445 286
50-54 Общо 21 167 13 671 7 496
Неженени/неомъжени 1 942 1 118 824
Женени/омъжени 16 203 10 539 5 664
Разведени 1 762 1 251 511
Вдовци/вдовици 1 260 763 497
55-59 Общо 18 977 12 118 6 859
Неженени/неомъжени 1 272 708 564
Женени/омъжени 14 148 9 154 4 994
Разведени 1 481 1 030 451
Вдовци/вдовици 2 076 1 226 850
60-64 Общо 19 365 12 039 7 326
Неженени/неомъжени 939 525 414
Женени/омъжени 13 954 8 775 5 179
Разведени 1 184 806 378
Вдовци/вдовици 3 288 1 933 1 355
65-69 Общо 14 881 8 713 6 168
Неженени/неомъжени 538 302 236
Женени/омъжени 9 851 5 814 4 037
Разведени 644 439 205
Вдовци/вдовици 3 848 2 158 1 690
70-74 Общо 12 918 7 244 5 674
Неженени/неомъжени 347 184 163
Женени/омъжени 7 468 4 231 3 237
Разведени 336 230 106
Вдовци/вдовици 4 767 2 599 2 168
75-79 Общо 10 906 6 036 4 870
Неженени/неомъжени 237 140 97
Женени/омъжени 5 064 2 737 2 327
Разведени 179 138 41
Вдовци/вдовици 5 426 3 021 2 405
80-84 Общо 6 307 3 549 2 758
Неженени/неомъжени 153 86 67
Женени/омъжени 2 004 1 155 849
Разведени 70 58 12
Вдовци/вдовици 4 080 2 250 1 830
85+ Общо 3 444 1 893 1 551
Неженени/неомъжени 84 51 33
Женени/омъжени 628 357 271
Разведени 33 24 9
Вдовци/вдовици 2 699 1 461 1 238