Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Перник

1713 1713 1713 22 22 22 457 457 457 57 57 57 2504 2504 2504 75 75 75 1595 1595 1595 127 127 127 3164 3164 3164 206 206 206 3408 3408 3408 182 182 182 2595 2595 2595 309 309 309 4338 4338 4338 214 214 214 2073 2073 2073 571 571 571 5345 5345 5345 322 322 322 1728 1728 1728 1023 1023 1023 7339 7339 7339 631 631 631 1063 1063 1063 1150 1150 1150 6899 6899 6899 827 827 827 671 671 671 1356 1356 1356 7318 7318 7318 1131 1131 1131 360 360 360 1306 1306 1306 6608 6608 6608 1308 1308 1308 173 173 173 1195 1195 1195 6123 6123 6123 1923 1923 1923 100 100 100 836 836 836 5491 5491 5491 2962 2962 2962 42 42 42 435 435 435 4533 4533 4533 4308 4308 4308 16 16 16 133 133 133 2533 2533 2533 5541 5541 5541 3 3 3 23 23 23 730 730 730 5504 5504 5504 60 60 60 5686 5686 5686 15183 15183 15183
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 133 530 105 182 28 348
Неженени/неомъжени 45 906 38 287 7 619
Женени/омъжени 62 777 48 847 13 930
Разведени 8 641 6 987 1 654
Вдовци/вдовици 16 206 11 061 5 145
Под 15 Общо 15 183 13 126 2 057
Неженени/неомъжени 15 183 13 126 2 057
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 5 748 4 975 773
Неженени/неомъжени 5 686 4 919 767
Женени/омъжени 60 54 6
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 6 260 5 397 863
Неженени/неомъжени 5 504 4 723 781
Женени/омъжени 730 652 78
Разведени 23 21 ..
Вдовци/вдовици 3 .. ..
25-29 Общо 8 223 7 154 1 069
Неженени/неомъжени 5 541 4 760 781
Женени/омъжени 2 533 2 258 275
Разведени 133 121 12
Вдовци/вдовици 16 15 ..
30-34 Общо 9 318 7 986 1 332
Неженени/неомъжени 4 308 3 626 682
Женени/омъжени 4 533 3 951 582
Разведени 435 374 61
Вдовци/вдовици 42 35 7
35-39 Общо 9 389 7 981 1 408
Неженени/неомъжени 2 962 2 440 522
Женени/омъжени 5 491 4 734 757
Разведени 836 729 107
Вдовци/вдовици 100 78 22
40-44 Общо 9 414 7 939 1 475
Неженени/неомъжени 1 923 1 492 431
Женени/омъжени 6 123 5 298 825
Разведени 1 195 1 004 191
Вдовци/вдовици 173 145 28
45-49 Общо 9 582 8 041 1 541
Неженени/неомъжени 1 308 951 357
Женени/омъжени 6 608 5 707 901
Разведени 1 306 1 081 225
Вдовци/вдовици 360 302 58
50-54 Общо 10 476 8 604 1 872
Неженени/неомъжени 1 131 814 317
Женени/омъжени 7 318 6 138 1 180
Разведени 1 356 1 092 264
Вдовци/вдовици 671 560 111
55-59 Общо 9 939 7 756 2 183
Неженени/неомъжени 827 545 282
Женени/омъжени 6 899 5 475 1 424
Разведени 1 150 895 255
Вдовци/вдовици 1 063 841 222
60-64 Общо 10 721 7 738 2 983
Неженени/неомъжени 631 368 263
Женени/омъжени 7 339 5 325 2 014
Разведени 1 023 778 245
Вдовци/вдовици 1 728 1 267 461
65-69 Общо 8 311 5 539 2 772
Неженени/неомъжени 322 184 138
Женени/омъжени 5 345 3 515 1 830
Разведени 571 426 145
Вдовци/вдовици 2 073 1 414 659
70-74 Общо 7 456 4 611 2 845
Неженени/неомъжени 214 123 91
Женени/омъжени 4 338 2 577 1 761
Разведени 309 234 75
Вдовци/вдовици 2 595 1 677 918
75-79 Общо 6 960 4 312 2 648
Неженени/неомъжени 182 110 72
Женени/омъжени 3 408 1 968 1 440
Разведени 206 156 50
Вдовци/вдовици 3 164 2 078 1 086
80-84 Общо 4 301 2 666 1 635
Неженени/неомъжени 127 72 55
Женени/омъжени 1 595 922 673
Разведени 75 56 19
Вдовци/вдовици 2 504 1 616 888
85+ Общо 2 249 1 357 892
Неженени/неомъжени 57 34 23
Женени/омъжени 457 273 184
Разведени 22 19 3
Вдовци/вдовици 1 713 1 031 682