Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Плевен

3914 3914 3914 50 50 50 975 975 975 87 87 87 5322 5322 5322 143 143 143 3064 3064 3064 151 151 151 6426 6426 6426 306 306 306 6675 6675 6675 223 223 223 5268 5268 5268 657 657 657 8726 8726 8726 331 331 331 4339 4339 4339 1152 1152 1152 12137 12137 12137 567 567 567 3551 3551 3551 2061 2061 2061 16464 16464 16464 1035 1035 1035 1804 1804 1804 2312 2312 2312 14608 14608 14608 1295 1295 1295 1041 1041 1041 2371 2371 2371 14211 14211 14211 1809 1809 1809 547 547 547 2277 2277 2277 12666 12666 12666 2170 2170 2170 305 305 305 2248 2248 2248 12015 12015 12015 3503 3503 3503 114 114 114 1599 1599 1599 10347 10347 10347 5906 5906 5906 64 64 64 771 771 771 7109 7109 7109 8230 8230 8230 17 17 17 240 240 240 3730 3730 3730 10442 10442 10442 8 8 8 46 46 46 1199 1199 1199 12696 12696 12696 111 111 111 13570 13570 13570 34744 34744 34744
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 269 752 179 474 90 278
Неженени/неомъжени 96 759 65 388 31 371
Женени/омъжени 124 037 85 097 38 940
Разведени 16 235 11 510 4 725
Вдовци/вдовици 32 721 17 479 15 242
Под 15 Общо 34 744 23 187 11 557
Неженени/неомъжени 34 744 23 187 11 557
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 13 684 9 461 4 223
Неженени/неомъжени 13 570 9 400 4 170
Женени/омъжени 111 59 52
Разведени .. .. ..
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 13 949 9 930 4 019
Неженени/неомъжени 12 696 9 050 3 646
Женени/омъжени 1 199 841 358
Разведени 46 35 11
Вдовци/вдовици 8 4 4
25-29 Общо 14 429 10 723 3 706
Неженени/неомъжени 10 442 7 551 2 891
Женени/омъжени 3 730 2 974 756
Разведени 240 184 56
Вдовци/вдовици 17 14 3
30-34 Общо 16 174 12 234 3 940
Неженени/неомъжени 8 230 5 774 2 456
Женени/омъжени 7 109 5 806 1 303
Разведени 771 610 161
Вдовци/вдовици 64 44 20
35-39 Общо 17 966 13 690 4 276
Неженени/неомъжени 5 906 4 016 1 890
Женени/омъжени 10 347 8 289 2 058
Разведени 1 599 1 293 306
Вдовци/вдовици 114 92 22
40-44 Общо 18 071 13 385 4 686
Неженени/неомъжени 3 503 2 238 1 265
Женени/омъжени 12 015 9 212 2 803
Разведени 2 248 1 725 523
Вдовци/вдовици 305 210 95
45-49 Общо 17 660 12 845 4 815
Неженени/неомъжени 2 170 1 279 891
Женени/омъжени 12 666 9 517 3 149
Разведени 2 277 1 682 595
Вдовци/вдовици 547 367 180
50-54 Общо 19 432 13 847 5 585
Неженени/неомъжени 1 809 1 017 792
Женени/омъжени 14 211 10 485 3 726
Разведени 2 371 1 647 724
Вдовци/вдовици 1 041 698 343
55-59 Общо 20 019 13 959 6 060
Неженени/неомъжени 1 295 688 607
Женени/омъжени 14 608 10 528 4 080
Разведени 2 312 1 577 735
Вдовци/вдовици 1 804 1 166 638
60-64 Общо 23 111 14 755 8 356
Неженени/неомъжени 1 035 516 519
Женени/омъжени 16 464 10 766 5 698
Разведени 2 061 1 337 724
Вдовци/вдовици 3 551 2 136 1 415
65-69 Общо 18 195 10 163 8 032
Неженени/неомъжени 567 271 296
Женени/омъжени 12 137 6 873 5 264
Разведени 1 152 683 469
Вдовци/вдовици 4 339 2 336 2 003
70-74 Общо 14 982 7 831 7 151
Неженени/неомъжени 331 170 161
Женени/омъжени 8 726 4 538 4 188
Разведени 657 417 240
Вдовци/вдовици 5 268 2 706 2 562
75-79 Общо 13 630 6 722 6 908
Неженени/неомъжени 223 111 112
Женени/омъжени 6 675 3 222 3 453
Разведени 306 192 114
Вдовци/вдовици 6 426 3 197 3 229
80-84 Общо 8 680 4 361 4 319
Неженени/неомъжени 151 77 74
Женени/омъжени 3 064 1 533 1 531
Разведени 143 91 52
Вдовци/вдовици 5 322 2 660 2 662
85+ Общо 5 026 2 381 2 645
Неженени/неомъжени 87 43 44
Женени/омъжени 975 454 521
Разведени 50 36 14
Вдовци/вдовици 3 914 1 848 2 066