Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Разград

1142 1142 1142 11 11 11 214 214 214 14 14 14 1730 1730 1730 34 34 34 740 740 740 28 28 28 2406 2406 2406 102 102 102 1938 1938 1938 61 61 61 2271 2271 2271 188 188 188 3159 3159 3159 97 97 97 2228 2228 2228 376 376 376 5078 5078 5078 187 187 187 1710 1710 1710 671 671 671 6618 6618 6618 345 345 345 1076 1076 1076 826 826 826 6923 6923 6923 482 482 482 561 561 561 938 938 938 6942 6942 6942 635 635 635 323 323 323 984 984 984 6977 6977 6977 948 948 948 152 152 152 940 940 940 6759 6759 6759 1620 1620 1620 69 69 69 645 645 645 5734 5734 5734 2593 2593 2593 34 34 34 353 353 353 4307 4307 4307 3507 3507 3507 9 9 9 137 137 137 2751 2751 2751 4603 4603 4603 8 8 8 42 42 42 1023 1023 1023 6016 6016 6016 6 6 6 94 94 94 7517 7517 7517 17307 17307 17307
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 125 190 59 313 65 877
Неженени/неомъжени 45 960 21 750 24 210
Женени/омъжени 59 257 27 923 31 334
Разведени 6 253 3 744 2 509
Вдовци/вдовици 13 720 5 896 7 824
Под 15 Общо 17 307 8 046 9 261
Неженени/неомъжени 17 307 8 046 9 261
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 7 618 3 451 4 167
Неженени/неомъжени 7 517 3 425 4 092
Женени/омъжени 94 25 69
Разведени 6 .. 5
Вдовци/вдовици .. - ..
20-24 Общо 7 089 3 318 3 771
Неженени/неомъжени 6 016 2 978 3 038
Женени/омъжени 1 023 323 700
Разведени 42 15 27
Вдовци/вдовици 8 .. 6
25-29 Общо 7 500 3 537 3 963
Неженени/неомъжени 4 603 2 231 2 372
Женени/омъжени 2 751 1 226 1 525
Разведени 137 75 62
Вдовци/вдовици 9 5 4
30-34 Общо 8 201 4 022 4 179
Неженени/неомъжени 3 507 1 728 1 779
Женени/омъжени 4 307 2 075 2 232
Разведени 353 207 146
Вдовци/вдовици 34 12 22
35-39 Общо 9 041 4 521 4 520
Неженени/неомъжени 2 593 1 218 1 375
Женени/омъжени 5 734 2 859 2 875
Разведени 645 409 236
Вдовци/вдовици 69 35 34
40-44 Общо 9 471 4 923 4 548
Неженени/неомъжени 1 620 816 804
Женени/омъжени 6 759 3 459 3 300
Разведени 940 576 364
Вдовци/вдовици 152 72 80
45-49 Общо 9 232 4 655 4 577
Неженени/неомъжени 948 426 522
Женени/омъжени 6 977 3 495 3 482
Разведени 984 586 398
Вдовци/вдовици 323 148 175
50-54 Общо 9 076 4 674 4 402
Неженени/неомъжени 635 308 327
Женени/омъжени 6 942 3 505 3 437
Разведени 938 573 365
Вдовци/вдовици 561 288 273
55-59 Общо 9 307 4 469 4 838
Неженени/неомъжени 482 227 255
Женени/омъжени 6 923 3 311 3 612
Разведени 826 476 350
Вдовци/вдовици 1 076 455 621
60-64 Общо 9 344 4 312 5 032
Неженени/неомъжени 345 169 176
Женени/омъжени 6 618 2 993 3 625
Разведени 671 406 265
Вдовци/вдовици 1 710 744 966
65-69 Общо 7 869 3 325 4 544
Неженени/неомъжени 187 82 105
Женени/омъжени 5 078 2 116 2 962
Разведени 376 225 151
Вдовци/вдовици 2 228 902 1 326
70-74 Общо 5 715 2 369 3 346
Неженени/неомъжени 97 41 56
Женени/омъжени 3 159 1 247 1 912
Разведени 188 107 81
Вдовци/вдовици 2 271 974 1 297
75-79 Общо 4 507 1 975 2 532
Неженени/неомъжени 61 31 30
Женени/омъжени 1 938 838 1 100
Разведени 102 64 38
Вдовци/вдовици 2 406 1 042 1 364
80-84 Общо 2 532 1 107 1 425
Неженени/неомъжени 28 17 11
Женени/омъжени 740 350 390
Разведени 34 18 16
Вдовци/вдовици 1 730 722 1 008
85+ Общо 1 381 609 772
Неженени/неомъжени 14 7 7
Женени/омъжени 214 101 113
Разведени 11 6 5
Вдовци/вдовици 1 142 495 647