Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Русе

2587 2587 2587 79 79 79 669 669 669 60 60 60 4119 4119 4119 194 194 194 2239 2239 2239 108 108 108 5117 5117 5117 428 428 428 4924 4924 4924 179 179 179 3966 3966 3966 682 682 682 6770 6770 6770 291 291 291 3709 3709 3709 1193 1193 1193 9995 9995 9995 482 482 482 2874 2874 2874 2116 2116 2116 13035 13035 13035 853 853 853 1565 1565 1565 2490 2490 2490 12395 12395 12395 1143 1143 1143 893 893 893 2539 2539 2539 11618 11618 11618 1483 1483 1483 527 527 527 2559 2559 2559 11193 11193 11193 2004 2004 2004 263 263 263 2350 2350 2350 10639 10639 10639 3231 3231 3231 116 116 116 1714 1714 1714 9433 9433 9433 5804 5804 5804 40 40 40 741 741 741 6948 6948 6948 7869 7869 7869 16 16 16 265 265 265 3798 3798 3798 10445 10445 10445 7 7 7 63 63 63 1068 1068 1068 13671 13671 13671 79 79 79 11460 11460 11460 28151 28151 28151
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 235 252 180 326 54 926
Неженени/неомъжени 87 234 69 406 17 828
Женени/омъжени 104 803 79 349 25 454
Разведени 17 415 14 449 2 966
Вдовци/вдовици 25 800 17 122 8 678
Под 15 Общо 28 151 22 322 5 829
Неженени/неомъжени 28 151 22 322 5 829
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 11 542 9 166 2 376
Неженени/неомъжени 11 460 9 106 2 354
Женени/омъжени 79 57 22
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 14 809 12 208 2 601
Неженени/неомъжени 13 671 11 342 2 329
Женени/омъжени 1 068 809 259
Разведени 63 52 11
Вдовци/вдовици 7 5 ..
25-29 Общо 14 524 11 933 2 591
Неженени/неомъжени 10 445 8 555 1 890
Женени/омъжени 3 798 3 131 667
Разведени 265 233 32
Вдовци/вдовици 16 14 ..
30-34 Общо 15 598 12 920 2 678
Неженени/неомъжени 7 869 6 358 1 511
Женени/омъжени 6 948 5 873 1 075
Разведени 741 652 89
Вдовци/вдовици 40 37 3
35-39 Общо 17 067 14 099 2 968
Неженени/неомъжени 5 804 4 594 1 210
Женени/омъжени 9 433 7 930 1 503
Разведени 1 714 1 479 235
Вдовци/вдовици 116 96 20
40-44 Общо 16 483 13 334 3 149
Неженени/неомъжени 3 231 2 439 792
Женени/омъжени 10 639 8 702 1 937
Разведени 2 350 1 993 357
Вдовци/вдовици 263 200 63
45-49 Общо 16 283 12 959 3 324
Неженени/неомъжени 2 004 1 477 527
Женени/омъжени 11 193 8 912 2 281
Разведени 2 559 2 167 392
Вдовци/вдовици 527 403 124
50-54 Общо 16 533 12 842 3 691
Неженени/неомъжени 1 483 1 053 430
Женени/омъжени 11 618 9 032 2 586
Разведени 2 539 2 095 444
Вдовци/вдовици 893 662 231
55-59 Общо 17 593 13 398 4 195
Неженени/неомъжени 1 143 796 347
Женени/омъжени 12 395 9 452 2 943
Разведени 2 490 1 998 492
Вдовци/вдовици 1 565 1 152 413
60-64 Общо 18 878 13 736 5 142
Неженени/неомъжени 853 596 257
Женени/омъжени 13 035 9 409 3 626
Разведени 2 116 1 707 409
Вдовци/вдовици 2 874 2 024 850
65-69 Общо 15 379 10 379 5 000
Неженени/неомъжени 482 321 161
Женени/омъжени 9 995 6 703 3 292
Разведени 1 193 934 259
Вдовци/вдовици 3 709 2 421 1 288
70-74 Общо 11 709 7 706 4 003
Неженени/неомъжени 291 200 91
Женени/омъжени 6 770 4 411 2 359
Разведени 682 548 134
Вдовци/вдовици 3 966 2 547 1 419
75-79 Общо 10 648 6 712 3 936
Неженени/неомъжени 179 125 54
Женени/омъжени 4 924 3 025 1 899
Разведени 428 360 68
Вдовци/вдовици 5 117 3 202 1 915
80-84 Общо 6 660 4 384 2 276
Неженени/неомъжени 108 76 32
Женени/омъжени 2 239 1 464 775
Разведени 194 164 30
Вдовци/вдовици 4 119 2 680 1 439
85+ Общо 3 395 2 228 1 167
Неженени/неомъжени 60 46 14
Женени/омъжени 669 439 230
Разведени 79 65 14
Вдовци/вдовици 2 587 1 678 909