Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Софийска

3059 3059 3059 50 50 50 795 795 795 76 76 76 4348 4348 4348 108 108 108 2518 2518 2518 177 177 177 5513 5513 5513 283 283 283 5325 5325 5325 309 309 309 4776 4776 4776 446 446 446 7442 7442 7442 375 375 375 3749 3749 3749 813 813 813 9323 9323 9323 614 614 614 3323 3323 3323 1435 1435 1435 13249 13249 13249 1177 1177 1177 1894 1894 1894 1680 1680 1680 12412 12412 12412 1499 1499 1499 1203 1203 1203 1886 1886 1886 12717 12717 12717 1887 1887 1887 652 652 652 1832 1832 1832 12414 12414 12414 2455 2455 2455 358 358 358 1814 1814 1814 11969 11969 11969 3638 3638 3638 191 191 191 1315 1315 1315 10334 10334 10334 5873 5873 5873 71 71 71 662 662 662 7381 7381 7381 8402 8402 8402 18 18 18 204 204 204 3967 3967 3967 10779 10779 10779 9 9 9 40 40 40 1298 1298 1298 11688 11688 11688 3 3 3 83 83 83 12319 12319 12319 33257 33257 33257
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 247 489 150 434 97 055
Неженени/неомъжени 94 525 60 111 34 414
Женени/омъжени 111 227 68 170 43 057
Разведени 12 571 7 538 5 033
Вдовци/вдовици 29 166 14 615 14 551
Под 15 Общо 33 257 21 862 11 395
Неженени/неомъжени 33 257 21 862 11 395
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 12 407 8 091 4 316
Неженени/неомъжени 12 319 8 033 4 286
Женени/омъжени 83 55 28
Разведени 3 .. ..
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 13 035 8 465 4 570
Неженени/неомъжени 11 688 7 563 4 125
Женени/омъжени 1 298 867 431
Разведени 40 28 12
Вдовци/вдовици 9 7 ..
25-29 Общо 14 968 10 097 4 871
Неженени/неомъжени 10 779 7 286 3 493
Женени/омъжени 3 967 2 664 1 303
Разведени 204 134 70
Вдовци/вдовици 18 13 5
30-34 Общо 16 516 10 932 5 584
Неженени/неомъжени 8 402 5 462 2 940
Женени/омъжени 7 381 4 979 2 402
Разведени 662 438 224
Вдовци/вдовици 71 53 18
35-39 Общо 17 713 11 666 6 047
Неженени/неомъжени 5 873 3 671 2 202
Женени/омъжени 10 334 7 011 3 323
Разведени 1 315 869 446
Вдовци/вдовици 191 115 76
40-44 Общо 17 779 11 550 6 229
Неженени/неомъжени 3 638 2 060 1 578
Женени/омъжени 11 969 8 075 3 894
Разведени 1 814 1 189 625
Вдовци/вдовици 358 226 132
45-49 Общо 17 353 11 263 6 090
Неженени/неомъжени 2 455 1 332 1 123
Женени/омъжени 12 414 8 349 4 065
Разведени 1 832 1 167 665
Вдовци/вдовици 652 415 237
50-54 Общо 17 693 11 184 6 509
Неженени/неомъжени 1 887 926 961
Женени/омъжени 12 717 8 391 4 326
Разведени 1 886 1 104 782
Вдовци/вдовици 1 203 763 440
55-59 Общо 17 485 10 716 6 769
Неженени/неомъжени 1 499 704 795
Женени/омъжени 12 412 7 902 4 510
Разведени 1 680 988 692
Вдовци/вдовици 1 894 1 122 772
60-64 Общо 19 184 10 867 8 317
Неженени/неомъжени 1 177 526 651
Женени/омъжени 13 249 7 713 5 536
Разведени 1 435 777 658
Вдовци/вдовици 3 323 1 851 1 472
65-69 Общо 14 499 7 399 7 100
Неженени/неомъжени 614 269 345
Женени/омъжени 9 323 4 822 4 501
Разведени 813 415 398
Вдовци/вдовици 3 749 1 893 1 856
70-74 Общо 13 039 6 269 6 770
Неженени/неомъжени 375 155 220
Женени/омъжени 7 442 3 575 3 867
Разведени 446 216 230
Вдовци/вдовици 4 776 2 323 2 453
75-79 Общо 11 430 5 314 6 116
Неженени/неомъжени 309 140 169
Женени/омъжени 5 325 2 418 2 907
Разведени 283 141 142
Вдовци/вдовици 5 513 2 615 2 898
80-84 Общо 7 151 3 101 4 050
Неженени/неомъжени 177 81 96
Женени/омъжени 2 518 1 019 1 499
Разведени 108 50 58
Вдовци/вдовици 4 348 1 951 2 397
85+ Общо 3 980 1 658 2 322
Неженени/неомъжени 76 41 35
Женени/омъжени 795 330 465
Разведени 50 21 29
Вдовци/вдовици 3 059 1 266 1 793