Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Шумен

1724 1724 1724 32 32 32 392 392 392 41 41 41 2672 2672 2672 67 67 67 1302 1302 1302 77 77 77 3507 3507 3507 171 171 171 3173 3173 3173 116 116 116 3093 3093 3093 292 292 292 4520 4520 4520 215 215 215 2798 2798 2798 611 611 611 6721 6721 6721 328 328 328 2257 2257 2257 1040 1040 1040 9283 9283 9283 573 573 573 1293 1293 1293 1294 1294 1294 8984 8984 8984 737 737 737 747 747 747 1434 1434 1434 9495 9495 9495 1153 1153 1153 420 420 420 1490 1490 1490 8928 8928 8928 1631 1631 1631 237 237 237 1423 1423 1423 8575 8575 8575 2625 2625 2625 93 93 93 1051 1051 1051 7764 7764 7764 4496 4496 4496 49 49 49 446 446 446 5896 5896 5896 5991 5991 5991 12 12 12 158 158 158 3517 3517 3517 7921 7921 7921 41 41 41 1277 1277 1277 10601 10601 10601 4 4 4 133 133 133 10321 10321 10321 25283 25283 25283
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 180 528 113 204 67 324
Неженени/неомъжени 72 109 45 556 26 553
Женени/омъжени 79 960 49 862 30 098
Разведени 9 554 7 079 2 475
Вдовци/вдовици 18 905 10 707 8 198
Под 15 Общо 25 283 15 239 10 044
Неженени/неомъжени 25 283 15 239 10 044
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 10 459 6 418 4 041
Неженени/неомъжени 10 321 6 385 3 936
Женени/омъжени 133 30 103
Разведени 4 .. ..
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 11 921 7 975 3 946
Неженени/неомъжени 10 601 7 346 3 255
Женени/омъжени 1 277 603 674
Разведени 41 24 17
Вдовци/вдовици .. .. -
25-29 Общо 11 608 7 763 3 845
Неженени/неомъжени 7 921 5 526 2 395
Женени/омъжени 3 517 2 118 1 399
Разведени 158 111 47
Вдовци/вдовици 12 8 4
30-34 Общо 12 382 8 260 4 122
Неженени/неомъжени 5 991 3 996 1 995
Женени/омъжени 5 896 3 881 2 015
Разведени 446 354 92
Вдовци/вдовици 49 29 20
35-39 Общо 13 404 9 041 4 363
Неженени/неомъжени 4 496 2 860 1 636
Женени/омъжени 7 764 5 287 2 477
Разведени 1 051 828 223
Вдовци/вдовици 93 66 27
40-44 Общо 12 860 8 572 4 288
Неженени/неомъжени 2 625 1 587 1 038
Женени/омъжени 8 575 5 717 2 858
Разведени 1 423 1 106 317
Вдовци/вдовици 237 162 75
45-49 Общо 12 469 8 013 4 456
Неженени/неомъжени 1 631 870 761
Женени/омъжени 8 928 5 803 3 125
Разведени 1 490 1 094 396
Вдовци/вдовици 420 246 174
50-54 Общо 12 829 8 415 4 414
Неженени/неомъжени 1 153 628 525
Женени/омъжени 9 495 6 273 3 222
Разведени 1 434 1 069 365
Вдовци/вдовици 747 445 302
55-59 Общо 12 308 7 730 4 578
Неженени/неомъжени 737 397 340
Женени/омъжени 8 984 5 683 3 301
Разведени 1 294 919 375
Вдовци/вдовици 1 293 731 562
60-64 Общо 13 153 7 943 5 210
Неженени/неомъжени 573 317 256
Женени/омъжени 9 283 5 610 3 673
Разведени 1 040 728 312
Вдовци/вдовици 2 257 1 288 969
65-69 Общо 10 458 5 700 4 758
Неженени/неомъжени 328 171 157
Женени/омъжени 6 721 3 610 3 111
Разведени 611 448 163
Вдовци/вдовици 2 798 1 471 1 327
70-74 Общо 8 120 4 544 3 576
Неженени/неомъжени 215 104 111
Женени/омъжени 4 520 2 520 2 000
Разведени 292 206 86
Вдовци/вдовици 3 093 1 714 1 379
75-79 Общо 6 967 3 941 3 026
Неженени/неомъжени 116 62 54
Женени/омъжени 3 173 1 776 1 397
Разведени 171 120 51
Вдовци/вдовици 3 507 1 983 1 524
80-84 Общо 4 118 2 384 1 734
Неженени/неомъжени 77 46 31
Женени/омъжени 1 302 723 579
Разведени 67 46 21
Вдовци/вдовици 2 672 1 569 1 103
85+ Общо 2 189 1 266 923
Неженени/неомъжени 41 22 19
Женени/омъжени 392 228 164
Разведени 32 24 8
Вдовци/вдовици 1 724 992 732