Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Силистра

1091 1091 1091 19 19 19 214 214 214 12 12 12 1745 1745 1745 30 30 30 858 858 858 31 31 31 2352 2352 2352 93 93 93 2134 2134 2134 57 57 57 2359 2359 2359 173 173 173 3541 3541 3541 105 105 105 2269 2269 2269 441 441 441 5956 5956 5956 284 284 284 1629 1629 1629 711 711 711 6983 6983 6983 469 469 469 970 970 970 812 812 812 6660 6660 6660 581 581 581 525 525 525 874 874 874 6424 6424 6424 721 721 721 327 327 327 899 899 899 6536 6536 6536 1049 1049 1049 153 153 153 857 857 857 6033 6033 6033 1669 1669 1669 73 73 73 599 599 599 4778 4778 4778 2705 2705 2705 33 33 33 270 270 270 3322 3322 3322 3480 3480 3480 21 21 21 119 119 119 2083 2083 2083 4537 4537 4537 4 4 4 31 31 31 819 819 819 5823 5823 5823 3 3 3 84 84 84 6351 6351 6351 15693 15693 15693
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 119 474 53 987 65 487
Неженени/неомъжени 43 567 18 954 24 613
Женени/омъжени 56 425 25 686 30 739
Разведени 5 931 3 448 2 483
Вдовци/вдовици 13 551 5 899 7 652
Под 15 Общо 15 693 6 371 9 322
Неженени/неомъжени 15 693 6 371 9 322
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 6 438 2 850 3 588
Неженени/неомъжени 6 351 2 838 3 513
Женени/омъжени 84 11 73
Разведени 3 .. ..
Вдовци/вдовици - - -
20-24 Общо 6 677 2 948 3 729
Неженени/неомъжени 5 823 2 712 3 111
Женени/омъжени 819 219 600
Разведени 31 15 16
Вдовци/вдовици 4 .. ..
25-29 Общо 6 760 2 875 3 885
Неженени/неомъжени 4 537 2 070 2 467
Женени/омъжени 2 083 743 1 340
Разведени 119 54 65
Вдовци/вдовици 21 8 13
30-34 Общо 7 105 3 268 3 837
Неженени/неомъжени 3 480 1 628 1 852
Женени/омъжени 3 322 1 465 1 857
Разведени 270 164 106
Вдовци/вдовици 33 11 22
35-39 Общо 8 155 3 980 4 175
Неженени/неомъжени 2 705 1 232 1 473
Женени/омъжени 4 778 2 353 2 425
Разведени 599 359 240
Вдовци/вдовици 73 36 37
40-44 Общо 8 712 4 197 4 515
Неженени/неомъжени 1 669 730 939
Женени/омъжени 6 033 2 892 3 141
Разведени 857 510 347
Вдовци/вдовици 153 65 88
45-49 Общо 8 811 4 199 4 612
Неженени/неомъжени 1 049 441 608
Женени/омъжени 6 536 3 103 3 433
Разведени 899 512 387
Вдовци/вдовици 327 143 184
50-54 Общо 8 544 4 180 4 364
Неженени/неомъжени 721 311 410
Женени/омъжени 6 424 3 148 3 276
Разведени 874 481 393
Вдовци/вдовици 525 240 285
55-59 Общо 9 023 4 364 4 659
Неженени/неомъжени 581 227 354
Женени/омъжени 6 660 3 213 3 447
Разведени 812 467 345
Вдовци/вдовици 970 457 513
60-64 Общо 9 792 4 628 5 164
Неженени/неомъжени 469 189 280
Женени/омъжени 6 983 3 287 3 696
Разведени 711 416 295
Вдовци/вдовици 1 629 736 893
65-69 Общо 8 950 3 857 5 093
Неженени/неомъжени 284 108 176
Женени/омъжени 5 956 2 532 3 424
Разведени 441 265 176
Вдовци/вдовици 2 269 952 1 317
70-74 Общо 6 178 2 528 3 650
Неженени/неомъжени 105 45 60
Женени/омъжени 3 541 1 412 2 129
Разведени 173 111 62
Вдовци/вдовици 2 359 960 1 399
75-79 Общо 4 636 1 977 2 659
Неженени/неомъжени 57 31 26
Женени/омъжени 2 134 865 1 269
Разведени 93 59 34
Вдовци/вдовици 2 352 1 022 1 330
80-84 Общо 2 664 1 180 1 484
Неженени/неомъжени 31 16 15
Женени/омъжени 858 352 506
Разведени 30 21 9
Вдовци/вдовици 1 745 791 954
85+ Общо 1 336 585 751
Неженени/неомъжени 12 5 7
Женени/омъжени 214 91 123
Разведени 19 13 6
Вдовци/вдовици 1 091 476 615