Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Сливен

1844 1844 1844 33 33 33 370 370 370 39 39 39 2811 2811 2811 67 67 67 1508 1508 1508 92 92 92 3624 3624 3624 190 190 190 3605 3605 3605 126 126 126 3310 3310 3310 382 382 382 5075 5075 5075 197 197 197 2654 2654 2654 560 560 560 6487 6487 6487 318 318 318 2412 2412 2412 1074 1074 1074 9667 9667 9667 631 631 631 1542 1542 1542 1243 1243 1243 10252 10252 10252 897 897 897 862 862 862 1408 1408 1408 10073 10073 10073 1232 1232 1232 451 451 451 1431 1431 1431 9897 9897 9897 1609 1609 1609 247 247 247 1197 1197 1197 8824 8824 8824 2387 2387 2387 107 107 107 946 946 946 7862 7862 7862 4504 4504 4504 44 44 44 492 492 492 5846 5846 5846 6917 6917 6917 13 13 13 176 176 176 3194 3194 3194 9142 9142 9142 5 5 5 47 47 47 1012 1012 1012 10919 10919 10919 12 12 12 124 124 124 11474 11474 11474 34008 34008 34008
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 197 473 131 041 66 432
Неженени/неомъжени 84 492 54 360 30 132
Женени/омъжени 83 796 57 946 25 850
Разведени 9 258 6 951 2 307
Вдовци/вдовици 19 927 11 784 8 143
Под 15 Общо 34 008 21 709 12 299
Неженени/неомъжени 34 008 21 709 12 299
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 11 611 7 666 3 945
Неженени/неомъжени 11 474 7 580 3 894
Женени/омъжени 124 73 51
Разведени 12 12 -
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 11 983 7 951 4 032
Неженени/неомъжени 10 919 7 218 3 701
Женени/омъжени 1 012 691 321
Разведени 47 40 7
Вдовци/вдовици 5 .. 3
25-29 Общо 12 525 8 541 3 984
Неженени/неомъжени 9 142 6 078 3 064
Женени/омъжени 3 194 2 308 886
Разведени 176 144 32
Вдовци/вдовици 13 11 ..
30-34 Общо 13 299 9 485 3 814
Неженени/неомъжени 6 917 4 548 2 369
Женени/омъжени 5 846 4 506 1 340
Разведени 492 407 85
Вдовци/вдовици 44 24 20
35-39 Общо 13 419 9 752 3 667
Неженени/неомъжени 4 504 2 859 1 645
Женени/омъжени 7 862 6 031 1 831
Разведени 946 784 162
Вдовци/вдовици 107 78 29
40-44 Общо 12 655 9 159 3 496
Неженени/неомъжени 2 387 1 449 938
Женени/омъжени 8 824 6 605 2 219
Разведени 1 197 929 268
Вдовци/вдовици 247 176 71
45-49 Общо 13 388 9 496 3 892
Неженени/неомъжени 1 609 887 722
Женени/омъжени 9 897 7 195 2 702
Разведени 1 431 1 109 322
Вдовци/вдовици 451 305 146
50-54 Общо 13 575 9 535 4 040
Неженени/неомъжени 1 232 700 532
Женени/омъжени 10 073 7 253 2 820
Разведени 1 408 1 008 400
Вдовци/вдовици 862 574 288
55-59 Общо 13 934 9 535 4 399
Неженени/неомъжени 897 515 382
Женени/омъжени 10 252 7 144 3 108
Разведени 1 243 894 349
Вдовци/вдовици 1 542 982 560
60-64 Общо 13 784 8 956 4 828
Неженени/неомъжени 631 360 271
Женени/омъжени 9 667 6 349 3 318
Разведени 1 074 756 318
Вдовци/вдовици 2 412 1 491 921
65-69 Общо 10 019 6 074 3 945
Неженени/неомъжени 318 187 131
Женени/омъжени 6 487 3 933 2 554
Разведени 560 388 172
Вдовци/вдовици 2 654 1 566 1 088
70-74 Общо 8 964 5 180 3 784
Неженени/неомъжени 197 112 85
Женени/омъжени 5 075 2 861 2 214
Разведени 382 275 107
Вдовци/вдовици 3 310 1 932 1 378
75-79 Общо 7 545 4 279 3 266
Неженени/неомъжени 126 77 49
Женени/омъжени 3 605 1 974 1 631
Разведени 190 133 57
Вдовци/вдовици 3 624 2 095 1 529
80-84 Общо 4 478 2 476 2 002
Неженени/неомъжени 92 61 31
Женени/омъжени 1 508 816 692
Разведени 67 49 18
Вдовци/вдовици 2 811 1 550 1 261
85+ Общо 2 286 1 247 1 039
Неженени/неомъжени 39 20 19
Женени/омъжени 370 207 163
Разведени 33 23 10
Вдовци/вдовици 1 844 997 847