Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Смолян

1254 1254 1254 9 9 9 292 292 292 23 23 23 1742 1742 1742 28 28 28 911 911 911 46 46 46 2227 2227 2227 54 54 54 2077 2077 2077 62 62 62 2128 2128 2128 118 118 118 3540 3540 3540 112 112 112 1620 1620 1620 207 207 207 4697 4697 4697 167 167 167 1467 1467 1467 426 426 426 6918 6918 6918 299 299 299 1069 1069 1069 534 534 534 8045 8045 8045 482 482 482 647 647 647 638 638 638 8887 8887 8887 760 760 760 283 283 283 629 629 629 7809 7809 7809 1071 1071 1071 181 181 181 478 478 478 6461 6461 6461 1791 1791 1791 74 74 74 282 282 282 4823 4823 4823 2937 2937 2937 15 15 15 144 144 144 3534 3534 3534 4572 4572 4572 4 4 4 50 50 50 1805 1805 1805 5961 5961 5961 11 11 11 568 568 568 6486 6486 6486 32 32 32 5960 5960 5960 14304 14304 14304
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 121 752 66 800 54 952
Неженени/неомъжени 45 033 26 869 18 164
Женени/омъжени 60 399 31 413 28 986
Разведени 3 608 2 680 928
Вдовци/вдовици 12 712 5 838 6 874
Под 15 Общо 14 304 8 618 5 686
Неженени/неомъжени 14 304 8 618 5 686
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 5 992 3 523 2 469
Неженени/неомъжени 5 960 3 509 2 451
Женени/омъжени 32 14 18
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
20-24 Общо 7 066 4 049 3 017
Неженени/неомъжени 6 486 3 781 2 705
Женени/омъжени 568 260 308
Разведени 11 8 3
Вдовци/вдовици .. - ..
25-29 Общо 7 820 4 724 3 096
Неженени/неомъжени 5 961 3 704 2 257
Женени/омъжени 1 805 980 825
Разведени 50 39 11
Вдовци/вдовици 4 .. 3
30-34 Общо 8 265 4 976 3 289
Неженени/неомъжени 4 572 2 811 1 761
Женени/омъжени 3 534 2 041 1 493
Разведени 144 116 28
Вдовци/вдовици 15 8 7
35-39 Общо 8 116 4 929 3 187
Неженени/неомъжени 2 937 1 794 1 143
Женени/омъжени 4 823 2 869 1 954
Разведени 282 222 60
Вдовци/вдовици 74 44 30
40-44 Общо 8 911 5 074 3 837
Неженени/неомъжени 1 791 1 007 784
Женени/омъжени 6 461 3 607 2 854
Разведени 478 364 114
Вдовци/вдовици 181 96 85
45-49 Общо 9 792 5 472 4 320
Неженени/неомъжени 1 071 588 483
Женени/омъжени 7 809 4 236 3 573
Разведени 629 471 158
Вдовци/вдовици 283 177 106
50-54 Общо 10 932 6 008 4 924
Неженени/неомъжени 760 425 335
Женени/омъжени 8 887 4 768 4 119
Разведени 638 479 159
Вдовци/вдовици 647 336 311
55-59 Общо 10 130 5 372 4 758
Неженени/неомъжени 482 271 211
Женени/омъжени 8 045 4 178 3 867
Разведени 534 372 162
Вдовци/вдовици 1 069 551 518
60-64 Общо 9 110 4 806 4 304
Неженени/неомъжени 299 168 131
Женени/омъжени 6 918 3 582 3 336
Разведени 426 316 110
Вдовци/вдовици 1 467 740 727
65-69 Общо 6 691 3 130 3 561
Неженени/неомъжени 167 81 86
Женени/омъжени 4 697 2 120 2 577
Разведени 207 153 54
Вдовци/вдовици 1 620 776 844
70-74 Общо 5 898 2 514 3 384
Неженени/неомъжени 112 56 56
Женени/омъжени 3 540 1 456 2 084
Разведени 118 79 39
Вдовци/вдовици 2 128 923 1 205
75-79 Общо 4 420 1 776 2 644
Неженени/неомъжени 62 24 38
Женени/омъжени 2 077 826 1 251
Разведени 54 38 16
Вдовци/вдовици 2 227 888 1 339
80-84 Общо 2 727 1 144 1 583
Неженени/неомъжени 46 21 25
Женени/омъжени 911 354 557
Разведени 28 17 11
Вдовци/вдовици 1 742 752 990
85+ Общо 1 578 685 893
Неженени/неомъжени 23 11 12
Женени/омъжени 292 122 170
Разведени 9 6 3
Вдовци/вдовици 1 254 546 708