Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Стара Загора

3803 3803 3803 55 55 55 943 943 943 80 80 80 5755 5755 5755 178 178 178 3197 3197 3197 153 153 153 6947 6947 6947 401 401 401 7280 7280 7280 235 235 235 5802 5802 5802 720 720 720 9993 9993 9993 391 391 391 4769 4769 4769 1216 1216 1216 12378 12378 12378 609 609 609 4124 4124 4124 2278 2278 2278 18024 18024 18024 1063 1063 1063 2460 2460 2460 2774 2774 2774 17873 17873 17873 1526 1526 1526 1290 1290 1290 2986 2986 2986 17405 17405 17405 2048 2048 2048 685 685 685 3034 3034 3034 16120 16120 16120 2603 2603 2603 361 361 361 2903 2903 2903 15306 15306 15306 4303 4303 4303 200 200 200 2243 2243 2243 13863 13863 13863 7862 7862 7862 60 60 60 1143 1143 1143 10360 10360 10360 11828 11828 11828 28 28 28 360 360 360 5207 5207 5207 15283 15283 15283 7 7 7 53 53 53 1433 1433 1433 17412 17412 17412 10 10 10 132 132 132 16423 16423 16423 45286 45286 45286
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 333 265 235 027 98 238
Неженени/неомъжени 127 105 90 386 36 719
Женени/омъжени 149 514 107 573 41 941
Разведени 20 354 15 678 4 676
Вдовци/вдовици 36 292 21 390 14 902
Под 15 Общо 45 286 31 790 13 496
Неженени/неомъжени 45 286 31 790 13 496
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 16 566 11 841 4 725
Неженени/неомъжени 16 423 11 751 4 672
Женени/омъжени 132 81 51
Разведени 10 8 ..
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 18 905 13 950 4 955
Неженени/неомъжени 17 412 12 866 4 546
Женени/омъжени 1 433 1 037 396
Разведени 53 40 13
Вдовци/вдовици 7 7 -
25-29 Общо 20 878 15 935 4 943
Неженени/неомъжени 15 283 11 453 3 830
Женени/омъжени 5 207 4 178 1 029
Разведени 360 283 77
Вдовци/вдовици 28 21 7
30-34 Общо 23 391 18 212 5 179
Неженени/неомъжени 11 828 8 570 3 258
Женени/омъжени 10 360 8 633 1 727
Разведени 1 143 963 180
Вдовци/вдовици 60 46 14
35-39 Общо 24 168 18 902 5 266
Неженени/неомъжени 7 862 5 594 2 268
Женени/омъжени 13 863 11 301 2 562
Разведени 2 243 1 870 373
Вдовци/вдовици 200 137 63
40-44 Общо 22 873 17 616 5 257
Неженени/неомъжени 4 303 2 915 1 388
Женени/омъжени 15 306 12 054 3 252
Разведени 2 903 2 377 526
Вдовци/вдовици 361 270 91
45-49 Общо 22 442 17 227 5 215
Неженени/неомъжени 2 603 1 736 867
Женени/омъжени 16 120 12 638 3 482
Разведени 3 034 2 387 647
Вдовци/вдовици 685 466 219
50-54 Общо 23 729 17 854 5 875
Неженени/неомъжени 2 048 1 323 725
Женени/омъжени 17 405 13 331 4 074
Разведени 2 986 2 281 705
Вдовци/вдовици 1 290 919 371
55-59 Общо 24 633 17 808 6 825
Неженени/неомъжени 1 526 946 580
Женени/омъжени 17 873 13 167 4 706
Разведени 2 774 2 048 726
Вдовци/вдовици 2 460 1 647 813
60-64 Общо 25 489 17 045 8 444
Неженени/неомъжени 1 063 623 440
Женени/омъжени 18 024 12 219 5 805
Разведени 2 278 1 624 654
Вдовци/вдовици 4 124 2 579 1 545
65-69 Общо 18 972 11 406 7 566
Неженени/неомъжени 609 340 269
Женени/омъжени 12 378 7 425 4 953
Разведени 1 216 832 384
Вдовци/вдовици 4 769 2 809 1 960
70-74 Общо 16 906 9 481 7 425
Неженени/неомъжени 391 206 185
Женени/омъжени 9 993 5 464 4 529
Разведени 720 502 218
Вдовци/вдовици 5 802 3 309 2 493
75-79 Общо 14 863 8 130 6 733
Неженени/неомъжени 235 133 102
Женени/омъжени 7 280 3 784 3 496
Разведени 401 289 112
Вдовци/вдовици 6 947 3 924 3 023
80-84 Общо 9 283 5 217 4 066
Неженени/неомъжени 153 84 69
Женени/омъжени 3 197 1 744 1 453
Разведени 178 136 42
Вдовци/вдовици 5 755 3 253 2 502
85+ Общо 4 881 2 613 2 268
Неженени/неомъжени 80 56 24
Женени/омъжени 943 517 426
Разведени 55 38 17
Вдовци/вдовици 3 803 2 002 1 801