Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Търговище

1251 1251 1251 13 13 13 306 306 306 30 30 30 1795 1795 1795 32 32 32 883 883 883 55 55 55 2530 2530 2530 84 84 84 2191 2191 2191 107 107 107 2165 2165 2165 214 214 214 3291 3291 3291 168 168 168 1974 1974 1974 375 375 375 4636 4636 4636 288 288 288 1557 1557 1557 681 681 681 6240 6240 6240 503 503 503 945 945 945 904 904 904 6155 6155 6155 713 713 713 537 537 537 930 930 930 6072 6072 6072 968 968 968 300 300 300 924 924 924 6120 6120 6120 1329 1329 1329 166 166 166 864 864 864 5538 5538 5538 2052 2052 2052 85 85 85 626 626 626 4471 4471 4471 3410 3410 3410 30 30 30 279 279 279 3335 3335 3335 4331 4331 4331 10 10 10 121 121 121 2056 2056 2056 5068 5068 5068 4 4 4 43 43 43 711 711 711 6084 6084 6084 69 69 69 7074 7074 7074 17122 17122 17122
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 120 818 65 293 55 525
Неженени/неомъжени 49 302 25 622 23 680
Женени/омъжени 52 074 29 237 22 837
Разведени 6 092 4 168 1 924
Вдовци/вдовици 13 350 6 266 7 084
Под 15 Общо 17 122 9 198 7 924
Неженени/неомъжени 17 122 9 198 7 924
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 7 146 3 929 3 217
Неженени/неомъжени 7 074 3 899 3 175
Женени/омъжени 69 30 39
Разведени .. - ..
Вдовци/вдовици .. - ..
20-24 Общо 6 842 3 648 3 194
Неженени/неомъжени 6 084 3 274 2 810
Женени/омъжени 711 355 356
Разведени 43 18 25
Вдовци/вдовици 4 .. 3
25-29 Общо 7 255 4 097 3 158
Неженени/неомъжени 5 068 2 745 2 323
Женени/омъжени 2 056 1 271 785
Разведени 121 76 45
Вдовци/вдовици 10 5 5
30-34 Общо 7 975 4 681 3 294
Неженени/неомъжени 4 331 2 212 2 119
Женени/омъжени 3 335 2 255 1 080
Разведени 279 200 79
Вдовци/вдовици 30 14 16
35-39 Общо 8 592 5 197 3 395
Неженени/неомъжени 3 410 1 657 1 753
Женени/омъжени 4 471 2 992 1 479
Разведени 626 497 129
Вдовци/вдовици 85 51 34
40-44 Общо 8 620 5 276 3 344
Неженени/неомъжени 2 052 961 1 091
Женени/омъжени 5 538 3 577 1 961
Разведени 864 640 224
Вдовци/вдовици 166 98 68
45-49 Общо 8 673 5 063 3 610
Неженени/неомъжени 1 329 588 741
Женени/омъжени 6 120 3 655 2 465
Разведени 924 668 256
Вдовци/вдовици 300 152 148
50-54 Общо 8 507 4 750 3 757
Неженени/неомъжени 968 371 597
Женени/омъжени 6 072 3 450 2 622
Разведени 930 639 291
Вдовци/вдовици 537 290 247
55-59 Общо 8 717 4 783 3 934
Неженени/неомъжени 713 289 424
Женени/омъжени 6 155 3 435 2 720
Разведени 904 584 320
Вдовци/вдовици 945 475 470
60-64 Общо 8 981 4 628 4 353
Неженени/неомъжени 503 191 312
Женени/омъжени 6 240 3 245 2 995
Разведени 681 423 258
Вдовци/вдовици 1 557 769 788
65-69 Общо 7 273 3 363 3 910
Неженени/неомъжени 288 104 184
Женени/омъжени 4 636 2 117 2 519
Разведени 375 216 159
Вдовци/вдовици 1 974 926 1 048
70-74 Общо 5 838 2 565 3 273
Неженени/неомъжени 168 56 112
Женени/омъжени 3 291 1 410 1 881
Разведени 214 126 88
Вдовци/вдовици 2 165 973 1 192
75-79 Общо 4 912 2 160 2 752
Неженени/неомъжени 107 34 73
Женени/омъжени 2 191 926 1 265
Разведени 84 53 31
Вдовци/вдовици 2 530 1 147 1 383
80-84 Общо 2 765 1 259 1 506
Неженени/неомъжени 55 27 28
Женени/омъжени 883 396 487
Разведени 32 21 11
Вдовци/вдовици 1 795 815 980
85+ Общо 1 600 696 904
Неженени/неомъжени 30 16 14
Женени/омъжени 306 123 183
Разведени 13 7 8
Вдовци/вдовици 1 251 550 702