Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Варна

4144 4144 4144 148 148 148 1118 1118 1118 85 85 85 6280 6280 6280 344 344 344 3587 3587 3587 161 161 161 7658 7658 7658 746 746 746 7894 7894 7894 297 297 297 6554 6554 6554 1234 1234 1234 11068 11068 11068 426 426 426 5550 5550 5550 2115 2115 2115 15941 15941 15941 801 801 801 4714 4714 4714 3777 3777 3777 22128 22128 22128 1353 1353 1353 2885 2885 2885 4486 4486 4486 22640 22640 22640 1963 1963 1963 1510 1510 1510 4676 4676 4676 21679 21679 21679 2796 2796 2796 907 907 907 4836 4836 4836 21157 21157 21157 3684 3684 3684 451 451 451 4727 4727 4727 21526 21526 21526 6738 6738 6738 234 234 234 3528 3528 3528 21783 21783 21783 13849 13849 13849 115 115 115 1697 1697 1697 16751 16751 16751 20946 20946 20946 24 24 24 441 441 441 8369 8369 8369 27718 27718 27718 10 10 10 71 71 71 1719 1719 1719 32211 32211 32211 9 9 9 105 105 105 23445 23445 23445 67263 67263 67263
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 475 074 393 068 82 006
Неженени/неомъжени 203 736 168 516 35 220
Женени/омъжени 197 465 164 349 33 116
Разведени 32 835 28 845 3 990
Вдовци/вдовици 41 038 31 358 9 680
Под 15 Общо 67 263 54 234 13 029
Неженени/неомъжени 67 263 54 234 13 029
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 23 561 18 911 4 650
Неженени/неомъжени 23 445 18 852 4 593
Женени/омъжени 105 50 55
Разведени 9 7 ..
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 34 011 29 283 4 728
Неженени/неомъжени 32 211 27 894 4 317
Женени/омъжени 1 719 1 323 396
Разведени 71 58 13
Вдовци/вдовици 10 8 ..
25-29 Общо 36 552 31 885 4 667
Неженени/неомъжени 27 718 24 108 3 610
Женени/омъжени 8 369 7 357 1 012
Разведени 441 399 42
Вдовци/вдовици 24 21 3
30-34 Общо 39 509 34 642 4 867
Неженени/неомъжени 20 946 17 901 3 045
Женени/омъжени 16 751 15 096 1 655
Разведени 1 697 1 548 149
Вдовци/вдовици 115 97 18
35-39 Общо 39 394 34 263 5 131
Неженени/неомъжени 13 849 11 544 2 305
Женени/омъжени 21 783 19 308 2 475
Разведени 3 528 3 231 297
Вдовци/вдовици 234 180 54
40-44 Общо 33 442 28 550 4 892
Неженени/неомъжени 6 738 5 403 1 335
Женени/омъжени 21 526 18 517 3 009
Разведени 4 727 4 253 474
Вдовци/вдовици 451 377 74
45-49 Общо 30 584 25 658 4 926
Неженени/неомъжени 3 684 2 845 839
Женени/омъжени 21 157 17 861 3 296
Разведени 4 836 4 248 588
Вдовци/вдовици 907 704 203
50-54 Общо 30 661 25 551 5 110
Неженени/неомъжени 2 796 2 084 712
Женени/омъжени 21 679 18 196 3 483
Разведени 4 676 4 075 601
Вдовци/вдовици 1 510 1 196 314
55-59 Общо 31 974 26 474 5 500
Неженени/неомъжени 1 963 1 411 552
Женени/омъжени 22 640 18 898 3 742
Разведени 4 486 3 875 611
Вдовци/вдовици 2 885 2 290 595
60-64 Общо 31 972 25 718 6 254
Неженени/неомъжени 1 353 965 388
Женени/омъжени 22 128 17 841 4 287
Разведени 3 777 3 185 592
Вдовци/вдовици 4 714 3 727 987
65-69 Общо 24 407 18 781 5 626
Неженени/неомъжени 801 549 252
Женени/омъжени 15 941 12 193 3 748
Разведени 2 115 1 781 334
Вдовци/вдовици 5 550 4 258 1 292
70-74 Общо 19 282 14 624 4 658
Неженени/неомъжени 426 310 116
Женени/омъжени 11 068 8 247 2 821
Разведени 1 234 1 079 155
Вдовци/вдовици 6 554 4 988 1 566
75-79 Общо 16 595 12 464 4 131
Неженени/неомъжени 297 218 79
Женени/омъжени 7 894 5 851 2 043
Разведени 746 662 84
Вдовци/вдовици 7 658 5 733 1 925
80-84 Общо 10 372 7 897 2 475
Неженени/неомъжени 161 130 31
Женени/омъжени 3 587 2 754 833
Разведени 344 307 37
Вдовци/вдовици 6 280 4 706 1 574
85+ Общо 5 495 4 133 1 362
Неженени/неомъжени 85 68 17
Женени/омъжени 1 118 857 261
Разведени 148 137 11
Вдовци/вдовици 4 144 3 071 1 073