Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Видин

1833 1833 1833 24 24 24 411 411 411 27 27 27 2567 2567 2567 60 60 60 1303 1303 1303 55 55 55 2769 2769 2769 173 173 173 2648 2648 2648 109 109 109 2197 2197 2197 247 247 247 3558 3558 3558 157 157 157 1830 1830 1830 490 490 490 5015 5015 5015 238 238 238 1526 1526 1526 861 861 861 6904 6904 6904 450 450 450 761 761 761 891 891 891 5498 5498 5498 539 539 539 337 337 337 904 904 904 4522 4522 4522 700 700 700 192 192 192 875 875 875 4246 4246 4246 928 928 928 114 114 114 880 880 880 4220 4220 4220 1470 1470 1470 52 52 52 701 701 701 3579 3579 3579 2439 2439 2439 17 17 17 297 297 297 2319 2319 2319 3126 3126 3126 8 8 8 92 92 92 1130 1130 1130 3551 3551 3551 21 21 21 451 451 451 3927 3927 3927 69 69 69 4702 4702 4702 12005 12005 12005
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 101 018 63 907 37 111
Неженени/неомъжени 34 423 23 854 10 569
Женени/омъжени 45 873 29 530 16 343
Разведени 6 517 4 258 2 259
Вдовци/вдовици 14 205 6 265 7 940
Под 15 Общо 12 005 8 845 3 160
Неженени/неомъжени 12 005 8 845 3 160
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 4 773 3 556 1 217
Неженени/неомъжени 4 702 3 506 1 196
Женени/омъжени 69 49 20
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици .. - ..
20-24 Общо 4 400 3 134 1 266
Неженени/неомъжени 3 927 2 777 1 150
Женени/омъжени 451 342 109
Разведени 21 14 7
Вдовци/вдовици .. .. -
25-29 Общо 4 781 3 647 1 134
Неженени/неомъжени 3 551 2 618 933
Женени/омъжени 1 130 941 189
Разведени 92 84 8
Вдовци/вдовици 8 4 4
30-34 Общо 5 759 4 415 1 344
Неженени/неомъжени 3 126 2 198 928
Женени/омъжени 2 319 1 963 356
Разведени 297 242 55
Вдовци/вдовици 17 12 5
35-39 Общо 6 771 5 200 1 571
Неженени/неомъжени 2 439 1 634 805
Женени/омъжени 3 579 2 984 595
Разведени 701 546 155
Вдовци/вдовици 52 36 16
40-44 Общо 6 684 5 025 1 659
Неженени/неомъжени 1 470 846 624
Женени/омъжени 4 220 3 448 772
Разведени 880 646 234
Вдовци/вдовици 114 85 29
45-49 Общо 6 241 4 577 1 664
Неженени/неомъжени 928 490 438
Женени/омъжени 4 246 3 331 915
Разведени 875 619 256
Вдовци/вдовици 192 137 55
50-54 Общо 6 463 4 515 1 948
Неженени/неомъжени 700 329 371
Женени/омъжени 4 522 3 332 1 190
Разведени 904 612 292
Вдовци/вдовици 337 242 95
55-59 Общо 7 689 5 080 2 609
Неженени/неомъжени 539 234 305
Женени/омъжени 5 498 3 790 1 708
Разведени 891 556 335
Вдовци/вдовици 761 500 261
60-64 Общо 9 741 5 518 4 223
Неженени/неомъжени 450 164 286
Женени/омъжени 6 904 4 041 2 863
Разведени 861 462 399
Вдовци/вдовици 1 526 851 675
65-69 Общо 7 573 3 519 4 054
Неженени/неомъжени 238 85 153
Женени/омъжени 5 015 2 338 2 677
Разведени 490 228 262
Вдовци/вдовици 1 830 868 962
70-74 Общо 6 159 2 575 3 584
Неженени/неомъжени 157 57 100
Женени/омъжени 3 558 1 424 2 134
Разведени 247 128 119
Вдовци/вдовици 2 197 966 1 231
75-79 Общо 5 699 2 143 3 556
Неженени/неомъжени 109 41 68
Женени/омъжени 2 648 996 1 652
Разведени 173 73 100
Вдовци/вдовици 2 769 1 033 1 736
80-84 Общо 3 985 1 382 2 603
Неженени/неомъжени 55 25 30
Женени/омъжени 1 303 418 885
Разведени 60 35 25
Вдовци/вдовици 2 567 904 1 663
85+ Общо 2 295 776 1 519
Неженени/неомъжени 27 5 22
Женени/омъжени 411 133 278
Разведени 24 12 12
Вдовци/вдовици 1 833 626 1 207