Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Враца

2559 2559 2559 29 29 29 574 574 574 61 61 61 3524 3524 3524 93 93 93 1899 1899 1899 118 118 118 4341 4341 4341 207 207 207 4020 4020 4020 180 180 180 3538 3538 3538 364 364 364 5376 5376 5376 259 259 259 3099 3099 3099 750 750 750 7510 7510 7510 400 400 400 2528 2528 2528 1393 1393 1393 10701 10701 10701 748 748 748 1372 1372 1372 1513 1513 1513 9744 9744 9744 977 977 977 819 819 819 1661 1661 1661 9376 9376 9376 1399 1399 1399 431 431 431 1727 1727 1727 8761 8761 8761 1845 1845 1845 229 229 229 1700 1700 1700 8830 8830 8830 2902 2902 2902 105 105 105 1239 1239 1239 7142 7142 7142 4591 4591 4591 40 40 40 571 571 571 4777 4777 4777 6135 6135 6135 8 8 8 175 175 175 2405 2405 2405 7530 7530 7530 34 34 34 812 812 812 8577 8577 8577 6 6 6 58 58 58 10056 10056 10056 25029 25029 25029
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 186 848 110 173 76 675
Неженени/неомъжени 70 807 42 649 28 158
Женени/омъжени 81 985 50 054 31 931
Разведени 11 462 7 498 3 964
Вдовци/вдовици 22 594 9 972 12 622
Под 15 Общо 25 029 15 230 9 799
Неженени/неомъжени 25 029 15 230 9 799
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 10 120 6 330 3 790
Неженени/неомъжени 10 056 6 306 3 750
Женени/омъжени 58 21 37
Разведени 6 3 3
Вдовци/вдовици - - -
20-24 Общо 9 424 5 861 3 563
Неженени/неомъжени 8 577 5 359 3 218
Женени/омъжени 812 478 334
Разведени 34 23 11
Вдовци/вдовици .. .. -
25-29 Общо 10 118 6 630 3 488
Неженени/неомъжени 7 530 4 867 2 663
Женени/омъжени 2 405 1 639 766
Разведени 175 119 56
Вдовци/вдовици 8 5 3
30-34 Общо 11 523 7 862 3 661
Неженени/неомъжени 6 135 3 866 2 269
Женени/омъжени 4 777 3 518 1 259
Разведени 571 453 118
Вдовци/вдовици 40 25 15
35-39 Общо 13 077 9 019 4 058
Неженени/неомъжени 4 591 2 749 1 842
Женени/омъжени 7 142 5 285 1 857
Разведени 1 239 921 318
Вдовци/вдовици 105 64 41
40-44 Общо 13 661 9 199 4 462
Неженени/неомъжени 2 902 1 576 1 326
Женени/омъжени 8 830 6 268 2 562
Разведени 1 700 1 223 477
Вдовци/вдовици 229 132 97
45-49 Общо 12 764 8 474 4 290
Неженени/неомъжени 1 845 924 921
Женени/омъжени 8 761 6 105 2 656
Разведени 1 727 1 193 534
Вдовци/вдовици 431 252 179
50-54 Общо 13 255 8 604 4 651
Неженени/неомъжени 1 399 655 744
Женени/омъжени 9 376 6 356 3 020
Разведени 1 661 1 115 546
Вдовци/вдовици 819 478 341
55-59 Общо 13 606 8 256 5 350
Неженени/неомъжени 977 401 576
Женени/омъжени 9 744 6 159 3 585
Разведени 1 513 927 586
Вдовци/вдовици 1 372 769 603
60-64 Общо 15 370 8 251 7 119
Неженени/неомъжени 748 322 426
Женени/омъжени 10 701 5 905 4 796
Разведени 1 393 751 642
Вдовци/вдовици 2 528 1 273 1 255
65-69 Общо 11 759 5 490 6 269
Неженени/неомъжени 400 149 251
Женени/омъжени 7 510 3 561 3 949
Разведени 750 408 342
Вдовци/вдовици 3 099 1 372 1 727
70-74 Общо 9 537 4 023 5 514
Неженени/неомъжени 259 106 153
Женени/омъжени 5 376 2 240 3 136
Разведени 364 171 193
Вдовци/вдовици 3 538 1 506 2 032
75-79 Общо 8 748 3 516 5 232
Неженени/неомъжени 180 68 112
Женени/омъжени 4 020 1 557 2 463
Разведени 207 125 82
Вдовци/вдовици 4 341 1 766 2 575
80-84 Общо 5 634 2 261 3 373
Неженени/неомъжени 118 44 74
Женени/омъжени 1 899 739 1 160
Разведени 93 58 35
Вдовци/вдовици 3 524 1 420 2 104
85+ Общо 3 223 1 167 2 056
Неженени/неомъжени 61 27 34
Женени/омъжени 574 223 351
Разведени 29 8 21
Вдовци/вдовици 2 559 909 1 650