Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Велико Търново

3207 3207 3207 54 54 54 774 774 774 58 58 58 4480 4480 4480 139 139 139 2358 2358 2358 142 142 142 5641 5641 5641 336 336 336 5366 5366 5366 251 251 251 4583 4583 4583 599 599 599 7258 7258 7258 357 357 357 4032 4032 4032 1201 1201 1201 10608 10608 10608 668 668 668 3065 3065 3065 2028 2028 2028 14126 14126 14126 1196 1196 1196 1795 1795 1795 2437 2437 2437 13711 13711 13711 1434 1434 1434 961 961 961 2409 2409 2409 12820 12820 12820 1752 1752 1752 503 503 503 2396 2396 2396 11334 11334 11334 2212 2212 2212 285 285 285 2221 2221 2221 10020 10020 10020 3570 3570 3570 119 119 119 1671 1671 1671 8776 8776 8776 6391 6391 6391 40 40 40 792 792 792 6386 6386 6386 9161 9161 9161 14 14 14 224 224 224 3195 3195 3195 11812 11812 11812 34 34 34 884 884 884 22430 22430 22430 5 5 5 55 55 55 13975 13975 13975 30140 30140 30140
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 258 494 179 200 79 294
Неженени/неомъжени 105 549 76 416 29 133
Женени/омъжени 107 671 75 290 32 381
Разведени 16 546 11 883 4 663
Вдовци/вдовици 28 728 15 611 13 117
Под 15 Общо 30 140 20 664 9 476
Неженени/неомъжени 30 140 20 664 9 476
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 14 036 10 535 3 501
Неженени/неомъжени 13 975 10 497 3 478
Женени/омъжени 55 34 21
Разведени 5 4 ..
Вдовци/вдовици .. - ..
20-24 Общо 23 350 19 793 3 557
Неженени/неомъжени 22 430 19 081 3 349
Женени/омъжени 884 686 198
Разведени 34 24 10
Вдовци/вдовици .. .. -
25-29 Общо 15 245 11 814 3 431
Неженени/неомъжени 11 812 8 947 2 865
Женени/омъжени 3 195 2 674 521
Разведени 224 183 41
Вдовци/вдовици 14 10 4
30-34 Общо 16 379 12 436 3 943
Неженени/неомъжени 9 161 6 448 2 713
Женени/омъжени 6 386 5 304 1 082
Разведени 792 660 132
Вдовци/вдовици 40 24 16
35-39 Общо 16 957 12 808 4 149
Неженени/неомъжени 6 391 4 217 2 174
Женени/омъжени 8 776 7 144 1 632
Разведени 1 671 1 364 307
Вдовци/вдовици 119 83 36
40-44 Общо 16 096 11 953 4 143
Неженени/неомъжени 3 570 2 281 1 289
Женени/омъжени 10 020 7 770 2 250
Разведени 2 221 1 707 514
Вдовци/вдовици 285 195 90
45-49 Общо 16 445 11 997 4 448
Неженени/неомъжени 2 212 1 302 910
Женени/омъжени 11 334 8 577 2 757
Разведени 2 396 1 773 623
Вдовци/вдовици 503 345 158
50-54 Общо 17 942 12 989 4 953
Неженени/неомъжени 1 752 964 788
Женени/омъжени 12 820 9 614 3 206
Разведени 2 409 1 737 672
Вдовци/вдовици 961 674 287
55-59 Общо 19 377 13 555 5 822
Неженени/неомъжени 1 434 766 668
Женени/омъжени 13 711 9 886 3 825
Разведени 2 437 1 708 729
Вдовци/вдовици 1 795 1 195 600
60-64 Общо 20 415 13 238 7 177
Неженени/неомъжени 1 196 579 617
Женени/омъжени 14 126 9 426 4 700
Разведени 2 028 1 303 725
Вдовци/вдовици 3 065 1 930 1 135
65-69 Общо 16 509 9 451 7 058
Неженени/неомъжени 668 302 366
Женени/омъжени 10 608 6 182 4 426
Разведени 1 201 751 450
Вдовци/вдовици 4 032 2 216 1 816
70-74 Общо 12 797 6 735 6 062
Неженени/неомъжени 357 161 196
Женени/омъжени 7 258 3 830 3 428
Разведени 599 363 236
Вдовци/вдовици 4 583 2 381 2 202
75-79 Общо 11 594 5 697 5 897
Неженени/неомъжени 251 118 133
Женени/омъжени 5 366 2 623 2 743
Разведени 336 196 140
Вдовци/вдовици 5 641 2 760 2 881
80-84 Общо 7 119 3 558 3 561
Неженени/неомъжени 142 63 79
Женени/омъжени 2 358 1 160 1 198
Разведени 139 76 63
Вдовци/вдовици 4 480 2 259 2 221
85+ Общо 4 093 1 977 2 116
Неженени/неомъжени 58 26 32
Женени/омъжени 774 380 394
Разведени 54 34 20
Вдовци/вдовици 3 207 1 537 1 670