Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Ямбол Община: Елхово

197 197 197 54 54 54 6 6 6 373 373 373 8 8 8 191 191 191 7 7 7 453 453 453 11 11 11 460 460 460 20 20 20 330 330 330 23 23 23 606 606 606 22 22 22 269 269 269 39 39 39 617 617 617 38 38 38 197 197 197 88 88 88 864 864 864 76 76 76 121 121 121 98 98 98 1044 1044 1044 104 104 104 82 82 82 97 97 97 989 989 989 138 138 138 44 44 44 89 89 89 906 906 906 146 146 146 21 21 21 93 93 93 712 712 712 164 164 164 15 15 15 77 77 77 595 595 595 305 305 305 4 4 4 44 44 44 462 462 462 454 454 454 23 23 23 227 227 227 584 584 584 77 77 77 719 719 719 7 7 7 829 829 829 1997 1997 1997
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 16 219 10 552 5 667
Неженени/неомъжени 5 609 3 632 1 977
Женени/омъжени 7 811 5 350 2 461
Разведени 692 461 231
Вдовци/вдовици 2 107 1 109 998
Под 15 Общо 1 997 1 314 683
Неженени/неомъжени 1 997 1 314 683
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 836 591 245
Неженени/неомъжени 829 587 242
Женени/омъжени 7 4 3
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
20-24 Общо 797 548 249
Неженени/неомъжени 719 496 223
Женени/омъжени 77 51 26
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици - - -
25-29 Общо 835 600 235
Неженени/неомъжени 584 402 182
Женени/омъжени 227 182 45
Разведени 23 16 7
Вдовци/вдовици .. - ..
30-34 Общо 964 739 225
Неженени/неомъжени 454 308 146
Женени/омъжени 462 390 72
Разведени 44 37 7
Вдовци/вдовици 4 4 -
35-39 Общо 992 719 273
Неженени/неомъжени 305 169 136
Женени/омъжени 595 485 110
Разведени 77 54 23
Вдовци/вдовици 15 11 4
40-44 Общо 990 735 255
Неженени/неомъжени 164 88 76
Женени/омъжени 712 561 151
Разведени 93 71 22
Вдовци/вдовици 21 15 6
45-49 Общо 1 185 855 330
Неженени/неомъжени 146 74 72
Женени/омъжени 906 689 217
Разведени 89 59 30
Вдовци/вдовици 44 33 11
50-54 Общо 1 306 916 390
Неженени/неомъжени 138 72 66
Женени/омъжени 989 740 249
Разведени 97 53 44
Вдовци/вдовици 82 51 31
55-59 Общо 1 367 945 422
Неженени/неомъжени 104 50 54
Женени/омъжени 1 044 749 295
Разведени 98 61 37
Вдовци/вдовици 121 85 36
60-64 Общо 1 225 744 481
Неженени/неомъжени 76 33 43
Женени/омъжени 864 529 335
Разведени 88 58 30
Вдовци/вдовици 197 124 73
65-69 Общо 963 503 460
Неженени/неомъжени 38 17 21
Женени/омъжени 617 328 289
Разведени 39 26 13
Вдовци/вдовици 269 132 137
70-74 Общо 981 502 479
Неженени/неомъжени 22 10 12
Женени/омъжени 606 319 287
Разведени 23 11 12
Вдовци/вдовици 330 162 168
75-79 Общо 944 458 486
Неженени/неомъжени 20 6 14
Женени/омъжени 460 212 248
Разведени 11 6 5
Вдовци/вдовици 453 234 219
80-84 Общо 579 273 306
Неженени/неомъжени 7 5 ..
Женени/омъжени 191 86 105
Разведени 8 7 ..
Вдовци/вдовици 373 175 198
85+ Общо 258 110 148
Неженени/неомъжени 6 .. 5
Женени/омъжени 54 25 29
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици 197 83 114