Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

195040 32716 188061 195040 32716 188061
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 415 817 311 260 104 557
Не в брак (не в съжителство) 195 040 147 321 47 719
В брак 188 061 140 483 47 578
В съжителство без брак 32 716 23 456 9 260
Под 15 Общо 61 088 44 252 16 836
Не в брак (не в съжителство) 61 031 44 226 16 805
В брак - - -
В съжителство без брак 57 26 31
15-19 Общо 21 465 15 341 6 124
Не в брак (не в съжителство) 20 144 14 684 5 460
В брак 165 56 109
В съжителство без брак 1 156 601 555
20-24 Общо 26 150 19 583 6 567
Не в брак (не в съжителство) 19 246 15 394 3 852
В брак 2 621 1 424 1 197
В съжителство без брак 4 283 2 765 1 518
25-29 Общо 29 256 22 370 6 886
Не в брак (не в съжителство) 13 909 11 651 2 258
В брак 9 091 6 181 2 910
В съжителство без брак 6 256 4 538 1 718
30-34 Общо 32 415 25 522 6 893
Не в брак (не в съжителство) 9 721 8 284 1 437
В брак 16 225 12 380 3 845
В съжителство без брак 6 469 4 858 1 611
35-39 Общо 33 292 26 192 7 100
Не в брак (не в съжителство) 7 664 6 351 1 313
В брак 20 393 15 940 4 453
В съжителство без брак 5 235 3 901 1 334
40-44 Общо 29 264 22 619 6 645
Не в брак (не в съжителство) 6 027 4 878 1 149
В брак 20 281 15 517 4 764
В съжителство без брак 2 956 2 224 732
45-49 Общо 28 003 21 551 6 452
Не в брак (не в съжителство) 5 408 4 270 1 138
В брак 20 643 15 822 4 821
В съжителство без брак 1 952 1 459 493
50-54 Общо 29 511 22 879 6 632
Не в брак (не в съжителство) 5 996 4 641 1 355
В брак 22 024 17 136 4 888
В съжителство без брак 1 491 1 102 389
55-59 Общо 29 328 22 827 6 501
Не в брак (не в съжителство) 6 659 5 137 1 522
В брак 21 486 16 817 4 669
В съжителство без брак 1 183 873 310
60-64 Общо 28 839 21 922 6 917
Не в брак (не в съжителство) 7 732 5 882 1 850
В брак 20 294 15 464 4 830
В съжителство без брак 813 576 237
65-69 Общо 20 633 14 581 6 052
Не в брак (не в съжителство) 6 700 4 795 1 905
В брак 13 553 9 533 4 020
В съжителство без брак 380 253 127
70-74 Общо 17 842 12 219 5 623
Не в брак (не в съжителство) 7 446 5 256 2 190
В брак 10 157 6 819 3 338
В съжителство без брак 239 144 95
75-79 Общо 14 615 9 861 4 754
Не в брак (не в съжителство) 7 530 5 197 2 333
В брак 6 924 4 580 2 344
В съжителство без брак 161 84 77
80-84 Общо 9 609 6 541 3 068
Не в брак (не в съжителство) 6 195 4 251 1 944
В брак 3 355 2 254 1 101
В съжителство без брак 59 36 23
85+ Общо 4 507 3 000 1 507
Не в брак (не в съжителство) 3 632 2 424 1 208
В брак 849 560 289
В съжителство без брак 26 16 10