Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

150245 13894 159413 150245 13894 159413
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 323 552 191 317 132 235
Не в брак (не в съжителство) 150 245 91 274 58 971
В брак 159 413 91 353 68 060
В съжителство без брак 13 894 8 690 5 204
Под 15 Общо 45 196 26 240 18 956
Не в брак (не в съжителство) 45 173 26 221 18 952
В брак - - -
В съжителство без брак 23 19 4
15-19 Общо 18 923 11 083 7 840
Не в брак (не в съжителство) 18 137 10 720 7 417
В брак 199 58 141
В съжителство без брак 587 305 282
20-24 Общо 24 382 15 617 8 765
Не в брак (не в съжителство) 19 016 13 039 5 977
В брак 3 275 1 395 1 880
В съжителство без брак 2 091 1 183 908
25-29 Общо 22 738 13 902 8 836
Не в брак (не в съжителство) 10 866 7 479 3 387
В брак 8 942 4 652 4 290
В съжителство без брак 2 930 1 771 1 159
30-34 Общо 22 764 14 199 8 565
Не в брак (не в съжителство) 6 744 4 611 2 133
В брак 13 275 7 843 5 432
В съжителство без брак 2 745 1 745 1 000
35-39 Общо 22 959 14 369 8 590
Не в брак (не в съжителство) 5 212 3 498 1 714
В брак 15 649 9 481 6 168
В съжителство без брак 2 098 1 390 708
40-44 Общо 23 918 14 214 9 704
Не в брак (не в съжителство) 4 493 2 792 1 701
В брак 18 101 10 536 7 565
В съжителство без брак 1 324 886 438
45-49 Общо 23 938 14 317 9 621
Не в брак (не в съжителство) 4 127 2 532 1 595
В брак 19 030 11 269 7 761
В съжителство без брак 781 516 265
50-54 Общо 24 264 14 703 9 561
Не в брак (не в съжителство) 4 404 2 724 1 680
В брак 19 344 11 647 7 697
В съжителство без брак 516 332 184
55-59 Общо 22 556 14 195 8 361
Не в брак (не в съжителство) 4 573 2 912 1 661
В брак 17 591 11 003 6 588
В съжителство без брак 392 280 112
60-64 Общо 20 220 12 162 8 058
Не в брак (не в съжителство) 4 771 2 934 1 837
В брак 15 250 9 096 6 154
В съжителство без брак 199 132 67
65-69 Общо 16 268 8 480 7 788
Не в брак (не в съжителство) 4 751 2 563 2 188
В брак 11 407 5 852 5 555
В съжителство без брак 110 65 45
70-74 Общо 14 071 7 017 7 054
Не в брак (не в съжителство) 5 392 2 735 2 657
В брак 8 615 4 238 4 377
В съжителство без брак 64 44 20
75-79 Общо 11 548 5 734 5 814
Не в брак (не в съжителство) 5 771 2 933 2 838
В брак 5 754 2 786 2 968
В съжителство без брак 23 15 8
80-84 Общо 6 231 3 233 2 998
Не в брак (не в съжителство) 3 948 2 086 1 862
В брак 2 276 1 143 1 133
В съжителство без брак 7 4 3
85+ Общо 3 576 1 852 1 724
Не в брак (не в съжителство) 2 867 1 495 1 372
В брак 705 354 351
В съжителство без брак 4 3 1