Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

89436 15874 84367 89436 15874
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 189 677 130 580 59 097
Не в брак (не в съжителство) 89 436 61 133 28 303
В брак 84 367 60 159 24 208
В съжителство без брак 15 874 9 288 6 586
Под 15 Общо 26 123 17 301 8 822
Не в брак (не в съжителство) 26 109 17 296 8 813
В брак - - -
В съжителство без брак 14 5 9
15-19 Общо 10 165 6 853 3 312
Не в брак (не в съжителство) 9 497 6 624 2 873
В брак 66 18 48
В съжителство без брак 602 211 391
20-24 Общо 11 217 8 024 3 193
Не в брак (не в съжителство) 8 395 6 442 1 953
В брак 823 529 294
В съжителство без брак 1 999 1 053 946
25-29 Общо 11 504 8 346 3 158
Не в брак (не в съжителство) 6 036 4 732 1 304
В брак 2 639 1 984 655
В съжителство без брак 2 829 1 630 1 199
30-34 Общо 12 403 8 942 3 461
Не в брак (не в съжителство) 4 130 3 103 1 027
В брак 5 253 4 017 1 236
В съжителство без брак 3 020 1 822 1 198
35-39 Общо 13 984 10 294 3 690
Не в брак (не в съжителство) 3 598 2 602 996
В брак 7 868 6 116 1 752
В съжителство без брак 2 518 1 576 942
40-44 Общо 14 082 10 372 3 710
Не в брак (не в съжителство) 2 999 2 105 894
В брак 9 457 7 244 2 213
В съжителство без брак 1 626 1 023 603
45-49 Общо 13 513 9 940 3 573
Не в брак (не в съжителство) 2 770 1 867 903
В брак 9 735 7 423 2 312
В съжителство без брак 1 008 650 358
50-54 Общо 13 535 9 968 3 567
Не в брак (не в съжителство) 2 892 1 970 922
В брак 9 895 7 536 2 359
В съжителство без брак 748 462 286
55-59 Общо 14 342 10 295 4 047
Не в брак (не в съжителство) 3 446 2 341 1 105
В брак 10 267 7 575 2 692
В съжителство без брак 629 379 250
60-64 Общо 14 896 10 108 4 788
Не в брак (не в съжителство) 4 067 2 682 1 385
В брак 10 406 7 191 3 215
В съжителство без брак 423 235 188
65-69 Общо 11 921 7 336 4 585
Не в брак (не в съжителство) 4 025 2 486 1 539
В брак 7 658 4 721 2 937
В съжителство без брак 238 129 109
70-74 Общо 8 422 4 975 3 447
Не в брак (не в съжителство) 3 380 2 049 1 331
В брак 4 926 2 866 2 060
В съжителство без брак 116 60 56
75-79 Общо 7 075 4 024 3 051
Не в брак (не в съжителство) 3 562 2 090 1 472
В брак 3 444 1 899 1 545
В съжителство без брак 69 35 34
80-84 Общо 4 305 2 512 1 793
Не в брак (не в съжителство) 2 747 1 681 1 066
В брак 1 531 815 716
В съжителство без брак 27 16 11
85+ Общо 2 190 1 290 900
Не в брак (не в съжителство) 1 783 1 063 720
В брак 399 225 174
В съжителство без брак 8 2 6