Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

59328 9716 53658 59328 9716 53658
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 122 702 100 225 22 477
Не в брак (не в съжителство) 59 328 48 525 10 803
В брак 53 658 43 698 9 960
В съжителство без брак 9 716 8 002 1 714
Под 15 Общо 13 614 11 623 1 991
Не в брак (не в съжителство) 13 612 11 621 1 991
В брак - - -
В съжителство без брак 2 2 -
15-19 Общо 5 385 4 626 759
Не в брак (не в съжителство) 5 263 4 550 713
В брак 16 11 5
В съжителство без брак 106 65 41
20-24 Общо 6 369 5 615 754
Не в брак (не в съжителство) 5 305 4 761 544
В брак 346 275 71
В съжителство без брак 718 579 139
25-29 Общо 6 388 5 661 727
Не в брак (не в съжителство) 3 689 3 311 378
В брак 1 289 1 123 166
В съжителство без брак 1 410 1 227 183
30-34 Общо 7 639 6 732 907
Не в брак (не в съжителство) 2 906 2 561 345
В брак 2 808 2 523 285
В съжителство без брак 1 925 1 648 277
35-39 Общо 8 460 7 450 1 010
Не в брак (не в съжителство) 2 642 2 303 339
В брак 4 145 3 730 415
В съжителство без брак 1 673 1 417 256
40-44 Общо 8 246 7 208 1 038
Не в брак (не в съжителство) 2 166 1 862 304
В брак 4 948 4 412 536
В съжителство без брак 1 132 934 198
45-49 Общо 8 256 7 216 1 040
Не в брак (не в съжителство) 2 103 1 774 329
В брак 5 382 4 810 572
В съжителство без брак 771 632 139
50-54 Общо 8 329 7 023 1 306
Не в брак (не в съжителство) 2 161 1 724 437
В брак 5 547 4 810 737
В съжителство без брак 621 489 132
55-59 Общо 9 429 7 757 1 672
Не в брак (не в съжителство) 2 510 2 018 492
В брак 6 406 5 342 1 064
В съжителство без брак 513 397 116
60-64 Общо 11 311 8 953 2 358
Не в брак (не в съжителство) 3 197 2 483 714
В брак 7 718 6 164 1 554
В съжителство без брак 396 306 90
65-69 Общо 8 874 6 610 2 264
Не в брак (не в съжителство) 2 884 2 132 752
В брак 5 786 4 345 1 441
В съжителство без брак 204 133 71
70-74 Общо 7 321 5 219 2 102
Не в брак (не в съжителство) 2 912 2 122 790
В брак 4 281 3 007 1 274
В съжителство без брак 128 90 38
75-79 Общо 6 541 4 378 2 163
Не в брак (не в съжителство) 3 341 2 314 1 027
В брак 3 122 2 009 1 113
В съжителство без брак 78 55 23
80-84 Общо 4 059 2 607 1 452
Не в брак (не в съжителство) 2 654 1 740 914
В брак 1 378 849 529
В съжителство без брак 27 18 9
85+ Общо 2 481 1 547 934
Не в брак (не в съжителство) 1 983 1 249 734
В брак 486 288 198
В съжителство без брак 12 10 2