Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

113081 18176 114981 113081 18176 114981
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 246 238 177 778 68 460
Не в брак (не в съжителство) 113 081 82 417 30 664
В брак 114 981 82 415 32 566
В съжителство без брак 18 176 12 946 5 230
Под 15 Общо 32 411 24 787 7 624
Не в брак (не в съжителство) 32 374 24 756 7 618
В брак - - -
В съжителство без брак 37 31 6
15-19 Общо 12 754 9 549 3 205
Не в брак (не в съжителство) 11 802 8 925 2 877
В брак 89 47 42
В съжителство без брак 863 577 286
20-24 Общо 13 412 10 105 3 307
Не в брак (не в съжителство) 9 799 7 752 2 047
В брак 1 230 746 484
В съжителство без брак 2 383 1 607 776
25-29 Общо 15 203 11 785 3 418
Не в брак (не в съжителство) 7 600 6 235 1 365
В брак 4 164 3 144 1 020
В съжителство без брак 3 439 2 406 1 033
30-34 Общо 16 917 13 447 3 470
Не в брак (не в съжителство) 5 385 4 396 989
В брак 7 880 6 313 1 567
В съжителство без брак 3 652 2 738 914
35-39 Общо 17 468 13 819 3 649
Не в брак (не в съжителство) 4 225 3 273 952
В брак 10 348 8 387 1 961
В съжителство без брак 2 895 2 159 736
40-44 Общо 16 485 12 857 3 628
Не в брак (не в съжителство) 3 385 2 552 833
В брак 11 470 9 104 2 366
В съжителство без брак 1 630 1 201 429
45-49 Общо 17 085 13 063 4 022
Не в брак (не в съжителство) 3 290 2 421 869
В брак 12 778 9 927 2 851
В съжителство без брак 1 017 715 302
50-54 Общо 18 652 14 203 4 449
Не в брак (не в съжителство) 3 734 2 722 1 012
В брак 14 067 10 881 3 186
В съжителство без брак 851 600 251
55-59 Общо 18 452 13 626 4 826
Не в брак (не в съжителство) 4 064 2 942 1 122
В брак 13 815 10 281 3 534
В съжителство без брак 573 403 170
60-64 Общо 17 925 12 373 5 552
Не в брак (не в съжителство) 4 414 3 040 1 374
В брак 13 124 9 066 4 058
В съжителство без брак 387 267 120
65-69 Общо 13 767 8 519 5 248
Не в брак (не в съжителство) 4 226 2 652 1 574
В брак 9 351 5 766 3 585
В съжителство без брак 190 101 89
70-74 Общо 12 351 6 913 5 438
Не в брак (не в съжителство) 4 765 2 820 1 945
В брак 7 455 4 026 3 429
В съжителство без брак 131 67 64
75-79 Общо 11 860 6 366 5 494
Не в брак (не в съжителство) 6 010 3 400 2 610
В брак 5 765 2 916 2 849
В съжителство без брак 85 50 35
80-84 Общо 7 725 4 332 3 393
Не в брак (не в съжителство) 4 949 2 866 2 083
В брак 2 746 1 452 1 294
В съжителство без брак 30 14 16
85+ Общо 3 771 2 034 1 737
Не в брак (не в съжителство) 3 059 1 665 1 394
В брак 699 359 340
В съжителство без брак 13 10 3