Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

61936 9634 59877 61936 9634 59877
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 131 447 91 617 39 830
Не в брак (не в съжителство) 61 936 43 162 18 774
В брак 59 877 42 133 17 744
В съжителство без брак 9 634 6 322 3 312
Под 15 Общо 18 085 13 464 4 621
Не в брак (не в съжителство) 18 073 13 460 4 613
В брак - - -
В съжителство без брак 12 4 8
15-19 Общо 6 663 5 075 1 588
Не в брак (не в съжителство) 6 148 4 782 1 366
В брак 42 23 19
В съжителство без брак 473 270 203
20-24 Общо 7 082 5 381 1 701
Не в брак (не в съжителство) 5 147 4 092 1 055
В брак 553 431 122
В съжителство без брак 1 382 858 524
25-29 Общо 7 449 5 847 1 602
Не в брак (не в съжителство) 3 782 3 078 704
В брак 1 778 1 487 291
В съжителство без брак 1 889 1 282 607
30-34 Общо 8 184 6 492 1 692
Не в брак (не в съжителство) 2 746 2 147 599
В брак 3 600 3 085 515
В съжителство без брак 1 838 1 260 578
35-39 Общо 8 463 6 703 1 760
Не в брак (не в съжителство) 2 229 1 647 582
В брак 4 901 4 121 780
В съжителство без брак 1 333 935 398
40-44 Общо 8 388 6 558 1 830
Не в брак (не в съжителство) 1 838 1 306 532
В брак 5 837 4 763 1 074
В съжителство без брак 713 489 224
45-49 Общо 9 267 7 047 2 220
Не в брак (не в съжителство) 1 892 1 277 615
В брак 6 794 5 379 1 415
В съжителство без брак 581 391 190
50-54 Общо 9 589 7 165 2 424
Не в брак (не в съжителство) 2 013 1 335 678
В брак 7 118 5 529 1 589
В съжителство без брак 458 301 157
55-59 Общо 10 368 7 326 3 042
Не в брак (не в съжителство) 2 418 1 581 837
В брак 7 558 5 503 2 055
В съжителство без брак 392 242 150
60-64 Общо 10 334 6 565 3 769
Не в брак (не в съжителство) 2 739 1 718 1 021
В брак 7 346 4 697 2 649
В съжителство без брак 249 150 99
65-69 Общо 7 665 4 173 3 492
Не в брак (не в съжителство) 2 421 1 403 1 018
В брак 5 098 2 700 2 398
В съжителство без брак 146 70 76
70-74 Общо 7 402 3 795 3 607
Не в брак (не в съжителство) 2 932 1 586 1 346
В брак 4 381 2 174 2 207
В съжителство без брак 89 35 54
75-79 Общо 6 700 3 181 3 519
Не в брак (не в съжителство) 3 453 1 720 1 733
В брак 3 191 1 435 1 756
В съжителство без брак 56 26 30
80-84 Общо 3 967 1 933 2 034
Не в брак (не в съжителство) 2 607 1 287 1 320
В брак 1 342 639 703
В съжителство без брак 18 7 11
85+ Общо 1 841 912 929
Не в брак (не в съжителство) 1 498 743 755
В брак 338 167 171
В съжителство без брак 5 2 3