Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

64840 6862 64984 64840 6862 64984
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 136 686 93 553 43 133
Не в брак (не в съжителство) 64 840 44 260 20 580
В брак 64 984 44 135 20 849
В съжителство без брак 6 862 5 158 1 704
Под 15 Общо 15 655 12 218 3 437
Не в брак (не в съжителство) 15 650 12 213 3 437
В брак - - -
В съжителство без брак 5 5 -
15-19 Общо 6 207 4 632 1 575
Не в брак (не в съжителство) 5 986 4 455 1 531
В брак 33 27 6
В съжителство без брак 188 150 38
20-24 Общо 6 073 4 385 1 688
Не в брак (не в съжителство) 4 711 3 353 1 358
В брак 641 463 178
В съжителство без брак 721 569 152
25-29 Общо 7 592 5 702 1 890
Не в брак (не в съжителство) 4 299 3 213 1 086
В брак 2 161 1 602 559
В съжителство без брак 1 132 887 245
30-34 Общо 8 707 6 543 2 164
Не в брак (не в съжителство) 3 342 2 432 910
В брак 4 062 3 098 964
В съжителство без брак 1 303 1 013 290
35-39 Общо 9 360 7 037 2 323
Не в брак (не в съжителство) 2 592 1 861 731
В брак 5 622 4 292 1 330
В съжителство без брак 1 146 884 262
40-44 Общо 9 821 7 213 2 608
Не в брак (не в съжителство) 2 471 1 676 795
В брак 6 604 4 959 1 645
В съжителство без брак 746 578 168
45-49 Общо 9 613 6 921 2 692
Не в брак (не в съжителство) 2 348 1 550 798
В брак 6 766 5 007 1 759
В съжителство без брак 499 364 135
50-54 Общо 10 222 7 289 2 933
Не в брак (не в съжителство) 2 505 1 655 850
В брак 7 307 5 338 1 969
В съжителство без брак 410 296 114
55-59 Общо 10 654 7 413 3 241
Не в брак (не в съжителство) 2 801 1 884 917
В брак 7 542 5 334 2 208
В съжителство без брак 311 195 116
60-64 Общо 11 562 7 372 4 190
Не в брак (не в съжителство) 3 294 2 028 1 266
В брак 8 062 5 222 2 840
В съжителство без брак 206 122 84
65-69 Общо 9 222 5 303 3 919
Не в брак (не в съжителство) 3 049 1 776 1 273
В брак 6 081 3 479 2 602
В съжителство без брак 92 48 44
70-74 Общо 7 909 4 277 3 632
Не в брак (не в съжителство) 3 168 1 706 1 462
В брак 4 680 2 543 2 137
В съжителство без брак 61 28 33
75-79 Общо 7 051 3 648 3 403
Не в брак (не в съжителство) 3 572 1 884 1 688
В брак 3 455 1 752 1 703
В съжителство без брак 24 12 12
80-84 Общо 4 384 2 280 2 104
Не в брак (не в съжителство) 2 900 1 509 1 391
В брак 1 473 769 704
В съжителство без брак 11 2 9
85+ Общо 2 654 1 320 1 334
Не в брак (не в съжителство) 2 152 1 065 1 087
В брак 495 250 245
В съжителство без брак 7 5 2