Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

65861 7734 79213 65861 7734 79213
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 152 808 63 367 89 441
Не в брак (не в съжителство) 65 861 28 344 37 517
В брак 79 213 31 187 48 026
В съжителство без брак 7 734 3 836 3 898
Под 15 Общо 21 226 9 497 11 729
Не в брак (не в съжителство) 21 217 9 494 11 723
В брак - - -
В съжителство без брак 9 3 6
15-19 Общо 8 945 3 766 5 179
Не в брак (не в съжителство) 8 532 3 636 4 896
В брак 118 25 93
В съжителство без брак 295 105 190
20-24 Общо 9 509 3 841 5 668
Не в брак (не в съжителство) 6 994 2 982 4 012
В брак 1 515 437 1 078
В съжителство без брак 1 000 422 578
25-29 Общо 10 736 4 554 6 182
Не в брак (не в съжителство) 4 626 2 083 2 543
В брак 4 490 1 693 2 797
В съжителство без брак 1 620 778 842
30-34 Общо 11 529 5 066 6 463
Не в брак (не в съжителство) 3 025 1 267 1 758
В брак 6 754 2 883 3 871
В съжителство без брак 1 750 916 834
35-39 Общо 10 725 4 936 5 789
Не в брак (не в съжителство) 2 149 964 1 185
В брак 7 318 3 304 4 014
В съжителство без брак 1 258 668 590
40-44 Общо 10 862 4 870 5 992
Не в брак (не в съжителство) 1 855 819 1 036
В брак 8 304 3 695 4 609
В съжителство без брак 703 356 347
45-49 Общо 11 360 5 017 6 343
Не в брак (не в съжителство) 1 724 792 932
В брак 9 240 3 995 5 245
В съжителство без брак 396 230 166
50-54 Общо 11 866 5 106 6 760
Не в брак (не в съжителство) 1 779 862 917
В брак 9 810 4 077 5 733
В съжителство без брак 277 167 110
55-59 Общо 10 981 4 389 6 592
Не в брак (не в съжителство) 1 700 863 837
В брак 9 117 3 431 5 686
В съжителство без брак 164 95 69
60-64 Общо 9 264 3 536 5 728
Не в брак (не в съжителство) 1 778 830 948
В брак 7 389 2 663 4 726
В съжителство без брак 97 43 54
65-69 Общо 8 089 2 662 5 427
Не в брак (не в съжителство) 2 132 764 1 368
В брак 5 881 1 866 4 015
В съжителство без брак 76 32 44
70-74 Общо 7 283 2 432 4 851
Не в брак (не в съжителство) 2 513 891 1 622
В брак 4 729 1 530 3 199
В съжителство без брак 41 11 30
75-79 Общо 5 701 1 925 3 776
Не в брак (не в съжителство) 2 645 920 1 725
В брак 3 025 996 2 029
В съжителство без брак 31 9 22
80-84 Общо 3 055 1 157 1 898
Не в брак (не в съжителство) 1 896 711 1 185
В брак 1 145 445 700
В съжителство без брак 14 1 13
85+ Общо 1 677 613 1 064
Не в брак (не в съжителство) 1 296 466 830
В брак 378 147 231
В съжителство без брак 3 - 3