Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

67169 11976 62277 67169 11976
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 141 422 87 672 53 750
Не в брак (не в съжителство) 67 169 40 926 26 243
В брак 62 277 40 216 22 061
В съжителство без брак 11 976 6 530 5 446
Под 15 Общо 18 495 11 887 6 608
Не в брак (не в съжителство) 18 486 11 885 6 601
В брак - - -
В съжителство без брак 9 2 7
15-19 Общо 6 901 4 497 2 404
Не в брак (не в съжителство) 6 465 4 297 2 168
В брак 52 30 22
В съжителство без брак 384 170 214
20-24 Общо 6 676 4 259 2 417
Не в брак (не в съжителство) 4 728 3 237 1 491
В брак 593 340 253
В съжителство без брак 1 355 682 673
25-29 Общо 7 073 4 668 2 405
Не в брак (не в съжителство) 3 497 2 503 994
В брак 1 620 1 076 544
В съжителство без брак 1 956 1 089 867
30-34 Общо 8 312 5 676 2 636
Не в брак (не в съжителство) 2 843 2 017 826
В брак 3 228 2 391 837
В съжителство без брак 2 241 1 268 973
35-39 Общо 9 488 6 688 2 800
Не в брак (не в съжителство) 2 638 1 811 827
В брак 4 903 3 788 1 115
В съжителство без брак 1 947 1 089 858
40-44 Общо 9 884 6 913 2 971
Не в брак (не в съжителство) 2 466 1 623 843
В брак 6 066 4 497 1 569
В съжителство без брак 1 352 793 559
45-49 Общо 9 438 6 482 2 956
Не в брак (не в съжителство) 2 195 1 387 808
В брак 6 405 4 627 1 778
В съжителство без брак 838 468 370
50-54 Общо 9 873 6 601 3 272
Не в брак (не в съжителство) 2 309 1 381 928
В брак 6 965 4 884 2 081
В съжителство без брак 599 336 263
55-59 Общо 10 151 6 538 3 613
Не в брак (не в съжителство) 2 574 1 491 1 083
В брак 7 091 4 799 2 292
В съжителство без брак 486 248 238
60-64 Общо 12 167 7 349 4 818
Не в брак (не в съжителство) 3 362 1 877 1 485
В брак 8 430 5 284 3 146
В съжителство без брак 375 188 187
65-69 Общо 9 424 5 118 4 306
Не в брак (не в съжителство) 3 038 1 604 1 434
В брак 6 211 3 431 2 780
В съжителство без брак 175 83 92
70-74 Общо 8 466 4 210 4 256
Не в брак (не в съжителство) 3 343 1 662 1 681
В брак 4 987 2 487 2 500
В съжителство без брак 136 61 75
75-79 Общо 7 572 3 454 4 118
Не в брак (не в съжителство) 3 875 1 776 2 099
В брак 3 615 1 644 1 971
В съжителство без брак 82 34 48
80-84 Общо 4 623 2 100 2 523
Не в брак (не в съжителство) 2 994 1 379 1 615
В брак 1 598 707 891
В съжителство без брак 31 14 17
85+ Общо 2 879 1 232 1 647
Не в брак (не в съжителство) 2 356 996 1 360
В брак 513 231 282
В съжителство без брак 10 5 5