Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

71318 12308 64472 71318 12308 64472
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 148 098 94 345 53 753
Не в брак (не в съжителство) 71 318 44 059 27 259
В брак 64 472 42 886 21 586
В съжителство без брак 12 308 7 400 4 908
Под 15 Общо 18 960 12 961 5 999
Не в брак (не в съжителство) 18 948 12 951 5 997
В брак - - -
В съжителство без брак 12 10 2
15-19 Общо 7 778 5 459 2 319
Не в брак (не в съжителство) 7 276 5 154 2 122
В брак 40 29 11
В съжителство без брак 462 276 186
20-24 Общо 7 316 5 097 2 219
Не в брак (не в съжителство) 5 170 3 704 1 466
В брак 612 463 149
В съжителство без брак 1 534 930 604
25-29 Общо 7 649 5 620 2 029
Не в брак (не в съжителство) 3 780 2 818 962
В брак 1 819 1 489 330
В съжителство без брак 2 050 1 313 737
30-34 Общо 8 512 6 261 2 251
Не в брак (не в съжителство) 2 995 2 119 876
В брак 3 253 2 681 572
В съжителство без брак 2 264 1 461 803
35-39 Общо 9 795 7 133 2 662
Не в брак (не в съжителство) 2 632 1 784 848
В брак 5 161 4 123 1 038
В съжителство без брак 2 002 1 226 776
40-44 Общо 9 735 7 118 2 617
Не в брак (не в съжителство) 2 296 1 479 817
В брак 6 125 4 839 1 286
В съжителство без брак 1 314 800 514
45-49 Общо 9 701 6 988 2 713
Не в брак (не в съжителство) 2 259 1 433 826
В брак 6 632 5 055 1 577
В съжителство без брак 810 500 310
50-54 Общо 10 222 7 286 2 936
Не в брак (не в съжителство) 2 446 1 484 962
В брак 7 164 5 446 1 718
В съжителство без брак 612 356 256
55-59 Общо 10 859 7 226 3 633
Не в брак (не в съжителство) 2 717 1 595 1 122
В брак 7 673 5 393 2 280
В съжителство без брак 469 238 231
60-64 Общо 12 830 7 478 5 352
Не в брак (не в съжителство) 3 684 1 972 1 712
В брак 8 795 5 358 3 437
В съжителство без брак 351 148 203
65-69 Общо 9 822 5 043 4 779
Не в брак (не в съжителство) 3 343 1 692 1 651
В брак 6 268 3 275 2 993
В съжителство без брак 211 76 135
70-74 Общо 8 675 3 992 4 683
Не в брак (не в съжителство) 3 712 1 737 1 975
В брак 4 860 2 228 2 632
В съжителство без брак 103 27 76
75-79 Общо 8 112 3 451 4 661
Не в брак (не в съжителство) 4 277 1 804 2 473
В брак 3 763 1 627 2 136
В съжителство без брак 72 20 52
80-84 Общо 5 075 2 082 2 993
Не в брак (не в съжителство) 3 294 1 381 1 913
В брак 1 749 687 1 062
В съжителство без брак 32 14 18
85+ Общо 3 057 1 150 1 907
Не в брак (не в съжителство) 2 489 952 1 537
В брак 558 193 365
В съжителство без брак 10 5 5