Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

130103 22182 123263 130103 22182 123263
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 275 548 171 363 104 185
Не в брак (не в съжителство) 130 103 81 152 48 951
В брак 123 263 77 341 45 922
В съжителство без брак 22 182 12 870 9 312
Под 15 Общо 39 697 24 869 14 828
Не в брак (не в съжителство) 39 665 24 859 14 806
В брак - - -
В съжителство без брак 32 10 22
15-19 Общо 15 337 9 475 5 862
Не в брак (не в съжителство) 14 043 8 799 5 244
В брак 104 54 50
В съжителство без брак 1 190 622 568
20-24 Общо 16 967 10 400 6 567
Не в брак (не в съжителство) 11 716 7 470 4 246
В брак 1 537 862 675
В съжителство без брак 3 714 2 068 1 646
25-29 Общо 18 078 11 485 6 593
Не в брак (не в съжителство) 8 797 5 967 2 830
В брак 4 613 2 899 1 714
В съжителство без брак 4 668 2 619 2 049
30-34 Общо 18 497 12 041 6 456
Не в брак (не в съжителство) 5 837 4 087 1 750
В брак 8 071 5 256 2 815
В съжителство без брак 4 589 2 698 1 891
35-39 Общо 18 990 12 342 6 648
Не в брак (не в съжителство) 4 690 3 114 1 576
В брак 11 049 7 278 3 771
В съжителство без брак 3 251 1 950 1 301
40-44 Общо 19 801 12 635 7 166
Не в брак (не в съжителство) 4 043 2 652 1 391
В брак 13 946 8 886 5 060
В съжителство без брак 1 812 1 097 715
45-49 Общо 20 216 12 853 7 363
Не в брак (не в съжителство) 4 054 2 560 1 494
В брак 15 147 9 652 5 495
В съжителство без брак 1 015 641 374
50-54 Общо 21 167 13 671 7 496
Не в брак (не в съжителство) 4 333 2 731 1 602
В брак 16 051 10 442 5 609
В съжителство без брак 783 498 285
55-59 Общо 18 977 12 118 6 859
Не в брак (не в съжителство) 4 476 2 753 1 723
В брак 14 019 9 069 4 950
В съжителство без брак 482 296 186
60-64 Общо 19 365 12 039 7 326
Не в брак (не в съжителство) 5 177 3 127 2 050
В брак 13 864 8 723 5 141
В съжителство без брак 324 189 135
65-69 Общо 14 881 8 713 6 168
Не в брак (не в съжителство) 4 915 2 824 2 091
В брак 9 793 5 786 4 007
В съжителство без брак 173 103 70
70-74 Общо 12 918 7 244 5 674
Не в брак (не в съжителство) 5 398 2 990 2 408
В брак 7 431 4 209 3 222
В съжителство без брак 89 45 44
75-79 Общо 10 906 6 036 4 870
Не в брак (не в съжителство) 5 837 3 290 2 547
В брак 5 034 2 723 2 311
В съжителство без брак 35 23 12
80-84 Общо 6 307 3 549 2 758
Не в брак (не в съжителство) 4 306 2 393 1 913
В брак 1 981 1 147 834
В съжителство без брак 20 9 11
85+ Общо 3 444 1 893 1 551
Не в брак (не в съжителство) 2 816 1 536 1 280
В брак 623 355 268
В съжителство без брак 5 2 3