Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

329027 47388 306612 329027 47388 306612
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 683 027 507 407 175 620
Не в брак (не в съжителство) 329 027 247 300 81 727
В брак 306 612 226 143 80 469
В съжителство без брак 47 388 33 964 13 424
Под 15 Общо 90 707 67 909 22 798
Не в брак (не в съжителство) 90 662 67 883 22 779
В брак - - -
В съжителство без брак 45 26 19
15-19 Общо 34 191 25 508 8 683
Не в брак (не в съжителство) 32 589 24 622 7 967
В брак 184 103 81
В съжителство без брак 1 418 783 635
20-24 Общо 45 089 35 160 9 929
Не в брак (не в съжителство) 36 006 29 116 6 890
В брак 3 301 2 259 1 042
В съжителство без брак 5 782 3 785 1 997
25-29 Общо 47 336 37 214 10 122
Не в брак (не в съжителство) 25 366 20 836 4 530
В брак 12 434 9 585 2 849
В съжителство без брак 9 536 6 793 2 743
30-34 Общо 51 161 40 672 10 489
Не в брак (не в съжителство) 17 298 14 159 3 139
В брак 23 763 19 111 4 652
В съжителство без брак 10 100 7 402 2 698
35-39 Общо 50 107 39 338 10 769
Не в брак (не в съжителство) 12 694 10 134 2 560
В брак 29 943 23 754 6 189
В съжителство без брак 7 470 5 450 2 020
40-44 Общо 47 867 36 822 11 045
Не в брак (не в съжителство) 10 414 8 122 2 292
В брак 32 894 25 292 7 602
В съжителство без брак 4 559 3 408 1 151
45-49 Общо 46 071 35 004 11 067
Не в брак (не в съжителство) 9 961 7 643 2 318
В брак 33 295 25 233 8 062
В съжителство без брак 2 815 2 128 687
50-54 Общо 48 931 37 086 11 845
Не в брак (не в съжителство) 10 737 8 115 2 622
В брак 36 063 27 387 8 676
В съжителство без брак 2 131 1 584 547
55-59 Общо 46 128 34 742 11 386
Не в брак (не в съжителство) 11 059 8 255 2 804
В брак 33 609 25 369 8 240
В съжителство без брак 1 460 1 118 342
60-64 Общо 48 068 34 649 13 419
Не в брак (не в съжителство) 12 861 9 296 3 565
В брак 34 185 24 615 9 570
В съжителство без брак 1 022 738 284
65-69 Общо 37 440 25 575 11 865
Не в брак (не в съжителство) 11 887 8 283 3 604
В брак 25 024 16 909 8 115
В съжителство без брак 529 383 146
70-74 Общо 32 792 21 211 11 581
Не в брак (не в съжителство) 13 179 8 706 4 473
В брак 19 354 12 323 7 031
В съжителство без брак 259 182 77
75-79 Общо 28 962 18 306 10 656
Не в брак (не в съжителство) 14 714 9 513 5 201
В брак 14 093 8 693 5 400
В съжителство без брак 155 100 55
80-84 Общо 18 126 11 849 6 277
Не в брак (не в съжителство) 11 583 7 594 3 989
В брак 6 464 4 192 2 272
В съжителство без брак 79 63 16
85+ Общо 10 051 6 362 3 689
Не в брак (не в съжителство) 8 017 5 023 2 994
В брак 2 006 1 318 688
В съжителство без брак 28 21 7