Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

63797 8198 61535 63797 8198 61535
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 133 530 105 182 28 348
Не в брак (не в съжителство) 63 797 50 540 13 257
В брак 61 535 47 746 13 789
В съжителство без брак 8 198 6 896 1 302
Под 15 Общо 15 183 13 126 2 057
Не в брак (не в съжителство) 15 182 13 125 2 057
В брак - - -
В съжителство без брак 1 1 -
15-19 Общо 5 748 4 975 773
Не в брак (не в съжителство) 5 579 4 828 751
В брак 35 29 6
В съжителство без брак 134 118 16
20-24 Общо 6 260 5 397 863
Не в брак (не в съжителство) 4 889 4 192 697
В брак 646 571 75
В съжителство без брак 725 634 91
25-29 Общо 8 223 7 154 1 069
Не в брак (не в съжителство) 4 417 3 792 625
В брак 2 393 2 122 271
В съжителство без брак 1 413 1 240 173
30-34 Общо 9 318 7 986 1 332
Не в брак (не в съжителство) 3 327 2 774 553
В брак 4 372 3 805 567
В съжителство без брак 1 619 1 407 212
35-39 Общо 9 389 7 981 1 408
Не в брак (не в съжителство) 2 713 2 228 485
В брак 5 332 4 592 740
В съжителство без брак 1 344 1 161 183
40-44 Общо 9 414 7 939 1 475
Не в брак (не в съжителство) 2 488 1 973 515
В брак 5 978 5 163 815
В съжителство без брак 948 803 145
45-49 Общо 9 582 8 041 1 541
Не в брак (не в съжителство) 2 433 1 901 532
В брак 6 480 5 594 886
В съжителство без брак 669 546 123
50-54 Общо 10 476 8 604 1 872
Не в брак (не в съжителство) 2 804 2 173 631
В брак 7 196 6 035 1 161
В съжителство без брак 476 396 80
55-59 Общо 9 939 7 756 2 183
Не в брак (не в съжителство) 2 787 2 094 693
В брак 6 804 5 392 1 412
В съжителство без брак 348 270 78
60-64 Общо 10 721 7 738 2 983
Не в брак (не в съжителство) 3 229 2 328 901
В брак 7 260 5 262 1 998
В съжителство без брак 232 148 84
65-69 Общо 8 311 5 539 2 772
Не в брак (не в съжителство) 2 860 1 964 896
В брак 5 312 3 487 1 825
В съжителство без брак 139 88 51
70-74 Общо 7 456 4 611 2 845
Не в брак (не в съжителство) 3 075 2 017 1 058
В брак 4 304 2 554 1 750
В съжителство без брак 77 40 37
75-79 Общо 6 960 4 312 2 648
Не в брак (не в съжителство) 3 530 2 333 1 197
В брак 3 386 1 953 1 433
В съжителство без брак 44 26 18
80-84 Общо 4 301 2 666 1 635
Не в брак (не в съжителство) 2 694 1 736 958
В брак 1 585 916 669
В съжителство без брак 22 14 8
85+ Общо 2 249 1 357 892
Не в брак (не в съжителство) 1 790 1 082 708
В брак 452 271 181
В съжителство без брак 7 4 3