Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

127267 20552 121933 127267 20552 121933
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 269 752 179 474 90 278
Не в брак (не в съжителство) 127 267 83 026 44 241
В брак 121 933 83 936 37 997
В съжителство без брак 20 552 12 512 8 040
Под 15 Общо 34 744 23 187 11 557
Не в брак (не в съжителство) 34 717 23 177 11 540
В брак - - -
В съжителство без брак 27 10 17
15-19 Общо 13 684 9 461 4 223
Не в брак (не в съжителство) 12 879 9 080 3 799
В брак 68 43 25
В съжителство без брак 737 338 399
20-24 Общо 13 949 9 930 4 019
Не в брак (не в съжителство) 10 359 7 774 2 585
В брак 1 080 795 285
В съжителство без брак 2 510 1 361 1 149
25-29 Общо 14 429 10 723 3 706
Не в брак (не в съжителство) 7 308 5 663 1 645
В брак 3 563 2 900 663
В съжителство без брак 3 558 2 160 1 398
30-34 Общо 16 174 12 234 3 940
Не в брак (не в съжителство) 5 434 4 121 1 313
В брак 6 910 5 688 1 222
В съжителство без брак 3 830 2 425 1 405
35-39 Общо 17 966 13 690 4 276
Не в брак (не в съжителство) 4 757 3 514 1 243
В брак 10 129 8 162 1 967
В съжителство без брак 3 080 2 014 1 066
40-44 Общо 18 071 13 385 4 686
Не в брак (не в съжителство) 4 203 2 919 1 284
В брак 11 807 9 085 2 722
В съжителство без брак 2 061 1 381 680
45-49 Общо 17 660 12 845 4 815
Не в брак (не в съжителство) 3 858 2 601 1 257
В брак 12 408 9 345 3 063
В съжителство без брак 1 394 899 495
50-54 Общо 19 432 13 847 5 585
Не в брак (не в съжителство) 4 410 2 834 1 576
В брак 13 950 10 330 3 620
В съжителство без брак 1 072 683 389
55-59 Общо 20 019 13 959 6 060
Не в брак (не в съжителство) 4 786 3 049 1 737
В брак 14 422 10 420 4 002
В съжителство без брак 811 490 321
60-64 Общо 23 111 14 755 8 356
Не в брак (не в съжителство) 6 140 3 702 2 438
В брак 16 261 10 655 5 606
В съжителство без брак 710 398 312
65-69 Общо 18 195 10 163 8 032
Не в брак (не в съжителство) 5 773 3 152 2 621
В брак 12 032 6 832 5 200
В съжителство без брак 390 179 211
70-74 Общо 14 982 7 831 7 151
Не в брак (не в съжителство) 6 117 3 230 2 887
В брак 8 665 4 504 4 161
В съжителство без брак 200 97 103
75-79 Общо 13 630 6 722 6 908
Не в брак (не в съжителство) 6 878 3 463 3 415
В брак 6 639 3 206 3 433
В съжителство без брак 113 53 60
80-84 Общо 8 680 4 361 4 319
Не в брак (не в съжителство) 5 603 2 820 2 783
В брак 3 035 1 521 1 514
В съжителство без брак 42 20 22
85+ Общо 5 026 2 381 2 645
Не в брак (не в съжителство) 4 045 1 927 2 118
В брак 964 450 514
В съжителство без брак 17 4 13