Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

57656 9288 58246 57656 9288 58246
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 125 190 59 313 65 877
Не в брак (не в съжителство) 57 656 27 799 29 857
В брак 58 246 27 578 30 668
В съжителство без брак 9 288 3 936 5 352
Под 15 Общо 17 307 8 046 9 261
Не в брак (не в съжителство) 17 295 8 045 9 250
В брак - - -
В съжителство без брак 12 1 11
15-19 Общо 7 618 3 451 4 167
Не в брак (не в съжителство) 7 194 3 355 3 839
В брак 60 17 43
В съжителство без брак 364 79 285
20-24 Общо 7 089 3 318 3 771
Не в брак (не в съжителство) 5 081 2 663 2 418
В брак 946 312 634
В съжителство без брак 1 062 343 719
25-29 Общо 7 500 3 537 3 963
Не в брак (не в съжителство) 3 355 1 767 1 588
В брак 2 619 1 191 1 428
В съжителство без брак 1 526 579 947
30-34 Общо 8 201 4 022 4 179
Не в брак (не в съжителство) 2 318 1 239 1 079
В брак 4 195 2 043 2 152
В съжителство без брак 1 688 740 948
35-39 Общо 9 041 4 521 4 520
Не в брак (не в съжителство) 1 973 1 047 926
В брак 5 599 2 822 2 777
В съжителство без брак 1 469 652 817
40-44 Общо 9 471 4 923 4 548
Не в брак (не в съжителство) 1 814 973 841
В брак 6 654 3 411 3 243
В съжителство без брак 1 003 539 464
45-49 Общо 9 232 4 655 4 577
Не в брак (не в съжителство) 1 701 891 810
В брак 6 880 3 457 3 423
В съжителство без брак 651 307 344
50-54 Общо 9 076 4 674 4 402
Не в брак (не в съжителство) 1 754 953 801
В брак 6 836 3 466 3 370
В съжителство без брак 486 255 231
55-59 Общо 9 307 4 469 4 838
Не в брак (не в съжителство) 2 078 1 026 1 052
В брак 6 837 3 273 3 564
В съжителство без брак 392 170 222
60-64 Общо 9 344 4 312 5 032
Не в брак (не в съжителство) 2 515 1 224 1 291
В брак 6 560 2 959 3 601
В съжителство без брак 269 129 140
65-69 Общо 7 869 3 325 4 544
Не в брак (не в съжителство) 2 641 1 147 1 494
В брак 5 049 2 103 2 946
В съжителство без брак 179 75 104
70-74 Общо 5 715 2 369 3 346
Не в брак (не в съжителство) 2 479 1 094 1 385
В брак 3 134 1 239 1 895
В съжителство без брак 102 36 66
75-79 Общо 4 507 1 975 2 532
Не в брак (не в съжителство) 2 523 1 122 1 401
В брак 1 931 837 1 094
В съжителство без брак 53 16 37
80-84 Общо 2 532 1 107 1 425
Не в брак (не в съжителство) 1 777 749 1 028
В брак 732 347 385
В съжителство без брак 23 11 12
85+ Общо 1 381 609 772
Не в брак (не в съжителство) 1 158 504 654
В брак 214 101 113
В съжителство без брак 9 4 5