Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

112762 18942 103548 112762 18942 103548
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 235 252 180 326 54 926
Не в брак (не в съжителство) 112 762 87 265 25 497
В брак 103 548 78 481 25 067
В съжителство без брак 18 942 14 580 4 362
Под 15 Общо 28 151 22 322 5 829
Не в брак (не в съжителство) 28 142 22 317 5 825
В брак - - -
В съжителство без брак 9 5 4
15-19 Общо 11 542 9 166 2 376
Не в брак (не в съжителство) 11 110 8 899 2 211
В брак 64 45 19
В съжителство без брак 368 222 146
20-24 Общо 14 809 12 208 2 601
Не в брак (не в съжителство) 11 899 10 051 1 848
В брак 1 022 777 245
В съжителство без брак 1 888 1 380 508
25-29 Общо 14 524 11 933 2 591
Не в брак (не в съжителство) 7 685 6 446 1 239
В брак 3 695 3 053 642
В съжителство без брак 3 144 2 434 710
30-34 Общо 15 598 12 920 2 678
Не в брак (не в съжителство) 5 271 4 341 930
В брак 6 846 5 794 1 052
В съжителство без брак 3 481 2 785 696
35-39 Общо 17 067 14 099 2 968
Не в брак (не в съжителство) 4 639 3 762 877
В брак 9 282 7 820 1 462
В съжителство без брак 3 146 2 517 629
40-44 Общо 16 483 13 334 3 149
Не в брак (не в съжителство) 3 912 3 097 815
В брак 10 504 8 604 1 900
В съжителство без брак 2 067 1 633 434
45-49 Общо 16 283 12 959 3 324
Не в брак (не в съжителство) 3 837 3 036 801
В брак 11 022 8 784 2 238
В съжителство без брак 1 424 1 139 285
50-54 Общо 16 533 12 842 3 691
Не в брак (не в съжителство) 3 955 3 072 883
В брак 11 481 8 939 2 542
В съжителство без брак 1 097 831 266
55-59 Общо 17 593 13 398 4 195
Не в брак (не в съжителство) 4 445 3 360 1 085
В брак 12 262 9 353 2 909
В съжителство без брак 886 685 201
60-64 Общо 18 878 13 736 5 142
Не в брак (не в съжителство) 5 278 3 915 1 363
В брак 12 932 9 347 3 585
В съжителство без брак 668 474 194
65-69 Общо 15 379 10 379 5 000
Не в брак (не в съжителство) 5 081 3 480 1 601
В брак 9 927 6 665 3 262
В съжителство без брак 371 234 137
70-74 Общо 11 709 7 706 4 003
Не в брак (не в съжителство) 4 765 3 179 1 586
В брак 6 726 4 389 2 337
В съжителство без брак 218 138 80
75-79 Общо 10 648 6 712 3 936
Не в брак (не в съжителство) 5 643 3 638 2 005
В брак 4 898 3 014 1 884
В съжителство без брак 107 60 47
80-84 Общо 6 660 4 384 2 276
Не в брак (не в съжителство) 4 384 2 897 1 487
В брак 2 225 1 458 767
В съжителство без брак 51 29 22
85+ Общо 3 395 2 228 1 167
Не в брак (не в съжителство) 2 716 1 775 941
В брак 662 439 223
В съжителство без брак 17 14 3