Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

119295 18362 109832 119295 18362 109832
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 247 489 150 434 97 055
Не в брак (не в съжителство) 119 295 71 518 47 777
В брак 109 832 67 374 42 458
В съжителство без брак 18 362 11 542 6 820
Под 15 Общо 33 257 21 862 11 395
Не в брак (не в съжителство) 33 237 21 847 11 390
В брак - - -
В съжителство без брак 20 15 5
15-19 Общо 12 407 8 091 4 316
Не в брак (не в съжителство) 11 668 7 590 4 078
В брак 68 41 27
В съжителство без брак 671 460 211
20-24 Общо 13 035 8 465 4 570
Не в брак (не в съжителство) 9 428 6 079 3 349
В брак 1 258 842 416
В съжителство без брак 2 349 1 544 805
25-29 Общо 14 968 10 097 4 871
Не в брак (не в съжителство) 7 690 5 210 2 480
В брак 3 892 2 616 1 276
В съжителство без брак 3 386 2 271 1 115
30-34 Общо 16 516 10 932 5 584
Не в брак (не в съжителство) 5 572 3 594 1 978
В брак 7 269 4 914 2 355
В съжителство без брак 3 675 2 424 1 251
35-39 Общо 17 713 11 666 6 047
Не в брак (не в съжителство) 4 747 2 962 1 785
В брак 10 181 6 920 3 261
В съжителство без брак 2 785 1 784 1 001
40-44 Общо 17 779 11 550 6 229
Не в брак (не в съжителство) 4 151 2 436 1 715
В брак 11 790 7 975 3 815
В съжителство без брак 1 838 1 139 699
45-49 Общо 17 353 11 263 6 090
Не в брак (не в съжителство) 4 009 2 390 1 619
В брак 12 224 8 236 3 988
В съжителство без брак 1 120 637 483
50-54 Общо 17 693 11 184 6 509
Не в брак (не в съжителство) 4 260 2 382 1 878
В брак 12 517 8 283 4 234
В съжителство без брак 916 519 397
55-59 Общо 17 485 10 716 6 769
Не в брак (не в съжителство) 4 574 2 559 2 015
В брак 12 271 7 824 4 447
В съжителство без брак 640 333 307
60-64 Общо 19 184 10 867 8 317
Не в брак (не в съжителство) 5 573 2 978 2 595
В брак 13 132 7 654 5 478
В съжителство без брак 479 235 244
65-69 Общо 14 499 7 399 7 100
Не в брак (не в съжителство) 5 006 2 517 2 489
В брак 9 252 4 782 4 470
В съжителство без брак 241 100 141
70-74 Общо 13 039 6 269 6 770
Не в брак (не в съжителство) 5 533 2 681 2 852
В брак 7 387 3 549 3 838
В съжителство без брак 119 39 80
75-79 Общо 11 430 5 314 6 116
Не в брак (не в съжителство) 6 060 2 888 3 172
В брак 5 297 2 399 2 898
В съжителство без брак 73 27 46
80-84 Общо 7 151 3 101 4 050
Не в брак (не в съжителство) 4 607 2 074 2 533
В брак 2 503 1 013 1 490
В съжителство без брак 41 14 27
85+ Общо 3 980 1 658 2 322
Не в брак (не в съжителство) 3 180 1 331 1 849
В брак 791 326 465
В съжителство без брак 9 1 8