Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

86376 16026 78126 86376 16026
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 180 528 113 204 67 324
Не в брак (не в съжителство) 86 376 55 053 31 323
В брак 78 126 48 911 29 215
В съжителство без брак 16 026 9 240 6 786
Под 15 Общо 25 283 15 239 10 044
Не в брак (не в съжителство) 25 272 15 233 10 039
В брак - - -
В съжителство без брак 11 6 5
15-19 Общо 10 459 6 418 4 041
Не в брак (не в съжителство) 9 852 6 181 3 671
В брак 103 24 79
В съжителство без брак 504 213 291
20-24 Общо 11 921 7 975 3 946
Не в брак (не в съжителство) 8 863 6 420 2 443
В брак 1 149 560 589
В съжителство без брак 1 909 995 914
25-29 Общо 11 608 7 763 3 845
Не в брак (не в съжителство) 5 515 4 082 1 433
В брак 3 374 2 066 1 308
В съжителство без брак 2 719 1 615 1 104
30-34 Общо 12 382 8 260 4 122
Не в брак (не в съжителство) 3 713 2 671 1 042
В брак 5 715 3 797 1 918
В съжителство без брак 2 954 1 792 1 162
35-39 Общо 13 404 9 041 4 363
Не в брак (не в съжителство) 3 222 2 281 941
В брак 7 535 5 170 2 365
В съжителство без брак 2 647 1 590 1 057
40-44 Общо 12 860 8 572 4 288
Не в брак (не в съжителство) 2 813 1 957 856
В брак 8 364 5 600 2 764
В съжителство без брак 1 683 1 015 668
45-49 Общо 12 469 8 013 4 456
Не в брак (не в съжителство) 2 635 1 695 940
В брак 8 732 5 679 3 053
В съжителство без брак 1 102 639 463
50-54 Общо 12 829 8 415 4 414
Не в брак (не в съжителство) 2 689 1 779 910
В брак 9 296 6 145 3 151
В съжителство без брак 844 491 353
55-59 Общо 12 308 7 730 4 578
Не в брак (не в съжителство) 2 886 1 804 1 082
В брак 8 824 5 588 3 236
В съжителство без брак 598 338 260
60-64 Общо 13 153 7 943 5 210
Не в брак (не в съжителство) 3 577 2 179 1 398
В брак 9 116 5 517 3 599
В съжителство без брак 460 247 213
65-69 Общо 10 458 5 700 4 758
Не в брак (не в съжителство) 3 550 1 980 1 570
В брак 6 632 3 566 3 066
В съжителство без брак 276 154 122
70-74 Общо 8 120 4 544 3 576
Не в брак (не в съжителство) 3 486 1 973 1 513
В брак 4 471 2 499 1 972
В съжителство без брак 163 72 91
75-79 Общо 6 967 3 941 3 026
Не в брак (не в съжителство) 3 729 2 135 1 594
В брак 3 141 1 758 1 383
В съжителство без брак 97 48 49
80-84 Общо 4 118 2 384 1 734
Не в брак (не в съжителство) 2 787 1 646 1 141
В брак 1 287 718 569
В съжителство без брак 44 20 24
85+ Общо 2 189 1 266 923
Не в брак (не в съжителство) 1 787 1 037 750
В брак 387 224 163
В съжителство без брак 15 5 10