Население по местоживеене, възраст и фактическо семейно положение

53582 10252 55640 53582 10252
Изберете област
Изберете община
 
Възрастова група Фактическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Общо Общо 119 474 53 987 65 487
Не в брак (не в съжителство) 53 582 24 719 28 863
В брак 55 640 25 400 30 240
В съжителство без брак 10 252 3 868 6 384
Под 15 Общо 15 693 6 371 9 322
Не в брак (не в съжителство) 15 673 6 365 9 308
В брак - - -
В съжителство без брак 20 6 14
15-19 Общо 6 438 2 850 3 588
Не в брак (не в съжителство) 5 978 2 766 3 212
В брак 60 9 51
В съжителство без брак 400 75 325
20-24 Общо 6 677 2 948 3 729
Не в брак (не в съжителство) 4 659 2 358 2 301
В брак 764 207 557
В съжителство без брак 1 254 383 871
25-29 Общо 6 760 2 875 3 885
Не в брак (не в съжителство) 3 032 1 568 1 464
В брак 2 012 716 1 296
В съжителство без брак 1 716 591 1 125
30-34 Общо 7 105 3 268 3 837
Не в брак (не в съжителство) 2 054 1 121 933
В брак 3 244 1 438 1 806
В съжителство без брак 1 807 709 1 098
35-39 Общо 8 155 3 980 4 175
Не в брак (не в съжителство) 1 898 1 000 898
В брак 4 687 2 328 2 359
В съжителство без брак 1 570 652 918
40-44 Общо 8 712 4 197 4 515
Не в брак (не в съжителство) 1 725 898 827
В брак 5 945 2 862 3 083
В съжителство без брак 1 042 437 605
45-49 Общо 8 811 4 199 4 612
Не в брак (не в съжителство) 1 699 847 852
В брак 6 444 3 069 3 375
В съжителство без брак 668 283 385
50-54 Общо 8 544 4 180 4 364
Не в брак (не в съжителство) 1 705 848 857
В брак 6 361 3 117 3 244
В съжителство без брак 478 215 263
55-59 Общо 9 023 4 364 4 659
Не в брак (не в съжителство) 2 020 1 002 1 018
В брак 6 584 3 181 3 403
В съжителство без брак 419 181 238
60-64 Общо 9 792 4 628 5 164
Не в брак (не в съжителство) 2 520 1 232 1 288
В брак 6 928 3 262 3 666
В съжителство без брак 344 134 210
65-69 Общо 8 950 3 857 5 093
Не в брак (не в съжителство) 2 783 1 254 1 529
В брак 5 918 2 516 3 402
В съжителство без брак 249 87 162
70-74 Общо 6 178 2 528 3 650
Не в брак (не в съжителство) 2 518 1 077 1 441
В брак 3 519 1 400 2 119
В съжителство без брак 141 51 90
75-79 Общо 4 636 1 977 2 659
Не в брак (не в съжителство) 2 431 1 082 1 349
В брак 2 111 855 1 256
В съжителство без брак 94 40 54
80-84 Общо 2 664 1 180 1 484
Не в брак (не в съжителство) 1 772 810 962
В брак 851 349 502
В съжителство без брак 41 21 20
85+ Общо 1 336 585 751
Не в брак (не в съжителство) 1 115 491 624
В брак 212 91 121
В съжителство без брак 9 3 6